AdaptiveFutureInnovationLeadershipManagementSensemakingTransformationOrganization

Att möjliggöra värdeskapande

Den digitala infrastrukturen har utvecklats exponentiellt och vi som individer och konsumenter hakade på. Direkt åtkomst och skräddarsytt för mig är förväntningarna från kunder idag. Vi gick från CD-skivan med en fast låtlista, via Pirate Bay till Spotify med personliga eller kollaborativa spellistor. Denna utveckling påverkar företagen med full kraft. Från 1900-talet har vi ett arv av organisationer och management som i jakten på effektivitet blivit tämligen strömlinjeformade och byråkratiska. En sådan organisation är inte tillräckligt flexibel för att matcha utvecklingen som sker utanför företagets väggar. Och det finns en naturlag som gäller även företag: survival of the fittest, de mest anpassningsbara överlever.

Det innebär att vi inte har råd med glappkontakt mellan omvärlden och organisationen, mellan kundernas efterfrågan och de interna processerna.

– Glappkontakt mellan olika avdelningar eller affärsområden (silos) som gör att ärenden faller mellan stolar och drar ut på tiden.

-Glappkontakt mellan strategi/vision och innehållet i den fulla kalendern. En dimridå mellan vad den enskilde medarbetaren gör och övergripande målsättningar är varken effektivt eller engagerande.

-Glappkontakt mellan olika individer som inte kommunicerar. Vilket inte nödvändigtvis beror på geografiska avstånd utan kan bottna i belöningsstrukturer som stärkertävlingsinstinkt på bekostnad av samverkan.

Alla som arbetat med service vet att värdet skapas i interaktionen. Det talas en del om top-down och bottom-up, men värdeskapande sker i mitten, i mellanrummen. När vi kopplar samman olika kompetenser, skapar bryggor mellan innovation och organisation, när det finns en röd tråd mellan strategi och agerande. Därför behöver vi synliggöra ett ledarskap som inte har fått så mycket uppmärksamhet: det möjliggörande ledarskapet. Det handlar om att skapa förutsättningar för kunskapsintegration. Inte kunskapsöverföring utan kunskapande. Hantera motsättningar och hitta en väg framåt; det blir lite extra friktion i heterogena grupper men rätt hanterat blir resultaten så mycket bättre. Avveckla gamla arbetssätt som tar resurser i onödan för att ge utrymme för värdeskapande. Vara lyhörd för kundbehov och andra signaler i omvärlden. Ge förutsättningar för individer att utvecklas och att utveckla.