ComplexityConferenceFutureLeadershipManagementSensemakingStrategy

Leda i komplexitet

Med jämna mellanrum ser jag att ledarskap ställs mot management, där management numera är ute i kylan och ledarskap framhålls som önskvärt och positivt. För mig är de komplementära, det behövs både-och. Polariseringen är iofs inte förvånande; utveckling går ofta framåt i pendelrörelser. Men om du tolkar management som ’control and command’ och ledarskap som ’att leda med vision och inspiration’ så är det fortfarande en pusselbit som saknas och som är avgörande när vi agerar i komplexitet. Vilket vi till stor del gör eftersom mänsklig interaktion är komplex och med ökad globalisering och digitalisering minskar förutsägbarhet och överblick ytterligare (detta sammanfattas i VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Därtill har suboptimerande lösningar en tendens att skapa nya problem och öka komplexitet eftersom de kommer från en reducerande förenkling, inte helt ovanligt när vi greppar efter en snabb lösning.

När forskare studerat kommunikationen i framgångsrika ledningsgrupper i jämförelse med lågpresterande ledningsgrupper så har det visat sig att de framgångsrika ledningsgrupperna lägger 20 ggr så mycket tid på utforskande frågeställningar. Den tredje pusselbiten är i tillägg till “management” och “ledarskap” är alltså “lyhört utforskande”. Vi agerar i en komplex värld och den kan inte alltid hanteras med snabba svar eller med tydliga recept. Det är utmanande för de flesta av oss eftersom en miljö utan enkla orsakssamband och ovisshet kan vara stressande, rentav paralyserande. Vi behöver träna för att agera medvetet (och inte på autopilot). En möjlighet att experimentera tillsammans med världsledande experter på området gavs i London i förra veckan av de tre firmorna Cultivating Leadership, Harthill Consulting och MDV Consulting. Jennifer Garvey Berger summerade att i komplexitet är det avgörande att stärka relationer, förstå drivkrafter snarare än att utöva kontroll, låta det ena leda till det andra hellre än att fastna i planering, samt arbeta med flera perspektiv framför att söka en objektiv sanning. Några förslag på områden att jobba med för att bli en ännu bättre ledare i komplexa tider är:

–       Att se mönster och dynamik

Hur interagerar vi i vår organisation (och med kunder / intressenter)?

Var uppstår problem pga att det gjorts förenklade lösningar?

–       Att se saken ur olika perspektiv

Vad är det som är så självklart att vi inte ens ser det?

Hur är min balans som ledare mellan att förespråka och att lyssna? (jfr sändare-mottagare)

–       Att utforska, experimentera och reflektera

Har vi utforskande på alla nivåer (Jag-Vi-System)?

Har vi en balans mellan reflektion & experiment – en lärande organisation? 

De går in i varandra och det här var bara några exempel – vad som är rätt varierar med situation. Fundera på vad just du behöver mer av och vad som är nästa steg. Kontakta mig gärna för workshop i sensemaking eller andra former av utforskande!

 

Stort tack för inspiration: Jennifer Garvey Berger, David Rooke, Mike Vessey, Klas Orsvärn, Philip Runsten, Andreas Werr.