Sensemaking

Framtidskompetensen nr 1!

Vi befinner oss i en brytningstid där samhällsstrukturer förändras och globaliseringen, digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen ändrar förutsättningarna radikalt. Det innebär massor av möjligheter! Men hur fångar du upp dem? Kunskap och information är det ingen brist på idag, däremot är perception en knapp resurs. Sensemaking handlar om hur vi uppfattar och tolkar sammanhanget och är avgörande för hur vi väljer att agera. Det är därför den viktigaste ledarskapsförmågan när man agerar i förändring och komplexitet. Detta har konstaterats både av forskarteam vid MIT i Boston och av Institute of the Future i Palo Alto, bland annat i rapporten Future Work Skills 2020. Några av de mest uppmärksammade nyheterna de senaste åren har gällt situationer där ledningen missade att ta hänsyn till information som sedan visade sig vara avgörande. Du kanske själv har varit i en situation där det är fokus på att leverera och så ställs allt på ända? Det är lätt att bli tunnelseende. Fångar du upp svaga signaler? Söker du information som motsäger det som du vill höra eller förstärker du omedvetet grupptänkande? Ledare har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för sensemaking i sin arbetsgrupp, inte minst mellanchefer har en viktig roll här. Det är lätt att vara efterklok men det går faktiskt att vara mer förklok  genom att bli bättre på att skapa förutsättningar för att ta vara på teamets kollektiva intelligens. Sensemaking lägger grunden för innovationsförmåga och därmed är verksamhetens fortsatta framgång beroende av organisationens totala sensemaking.

Hur navigerar du i komplexitet och förändring?

Jag erbjuder en halvdags utbildning som ger nya perspektiv och stärker din förmåga till lyhört ledarskap i förändring och komplexitet. Vi startar med ramverket Cynefin och tar det vidare därifrån. Vilka faktorer utgör hinder och vilka åtgärder stöttar ett effektivt meningsskapande och anpassningsförmåga i ett team? Stärk din förmåga att navigera och att skapa förutsättningar för att ta vara på den kollektiva intelligensen i er verksamhet för att fånga möjligheter, minimera risker och kunna vara mer proaktiv. Samtidigt ökar engagemang och kollegor jobbar bättre tillsammans med collaborative sensemaking.

Tre viktiga faktorer:

  • Input från flera håll. Kognitiv mångfald.
  • Referensramar, framing och re-framing.
  • Experimenterande. Double-loop learning.

Halvdagsutbildning i Sensemaking

”Alla projekt borde starta med en sådan här workshop!”   

/Tidigare deltagare

Vad: Sensemaking och kollektiv intelligens i en tid som präglas av förändring och komplexitet. En mix av forskningsbaserad kunskap, exempel och övningar. Du får med dig insikter och konkreta verktyg som du kan applicera direkt i ditt arbete.

Effektmål: Livskraftig verksamhet med ökat engagemang och innovationsförmåga.

För vem: Du som är chef, teamledare, HR-specialist, projektledare, intraprenör eller entreprenör.

Kontakta mig för intresseanmälan!  Välkommen!

Anna Lundbergh

 

 

 

 

 

Levande diskussion med Cynefin som ramverk.