Sensemaking

[:sv]

Agera i komplexitet och förändring

Vi befinner oss i en brytningstid där samhällsstrukturer förändras och globaliseringen, digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen ändrar förutsättningarna radikalt. Det innebär massor av möjligheter! Men hur fångar du dem? Sensemaking handlar om hur vi uppfattar och tolkar sammanhanget och är avgörande för hur vi väljer att agera. Det är därför en essentiell kompetens i förändring och komplexitet. Som individ och i grupp.

 Framtidskompetensen nr 1!

Sensemaking lägger grunden för innovationsförmåga. Hur stöttar vi ett effektivt meningsskapande och anpassningsförmåga i ett team? Ledare har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för sensemaking i sin arbetsgrupp. Stärk din förmåga i sensemaking för att fånga möjligheter, minimera risker och kunna vara mer proaktiv. Samtidigt ökar engagemang och kollegor jobbar bättre tillsammans. 

Tre viktiga faktorer:

  • Input från flera håll. Kognitiv mångfald.
  • Referensramar, framing och re-framing.
  • Experimenterande. Double- och triple-loop learning.

Kontakta mig!

 

 

 

Levande diskussion med Cynefin som ramverk.

 [:en]In times of transformation, change and complexity, how do you make sense of what’s happening? You cannot remove uncertainty, but you can learn not being intimidated by it. 

How do you navigate in complexity?

How do you work with coherence and scaffolding? I give workshops on sensemaking and leading in complexity. We make use of the Cynefin framework and more. 

Three important aspects are:

  • Input from multiple sources. Cognitive diversity.
  • Framing och re-framing.
  • Experimentation. Double-loop learning.

 

 Contact me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruitful discussions around the Cynefin framework.

 [:]