Tjänster

Jag arbetar som konsult och strategisk partner i förändring för att utveckla potential till fortsatt framgång. Kärnan i mitt arbete är collaborative sensemaking, dvs hur vi förstår sammanhang och påverkar vår framtid, och en helhetssyn på kontext, strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. Utifrån-in och Inifrån-ut. Eftersom det är roligast att arbeta tillsammans och blir bäst så samarbetar jag i nätverk med partners inom business innovation, organisatorisk nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering.  Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har kunskap och möjlighet att arbeta med deras väletablerade metoder, Cynefin mm. Urval kunder: HiQ Karlskrona, Apelöga, Fabricius Resurs, Krinova Incubator & Science Park.

Exempel på uppdrag och tjänster:
  • Leder, utbildar och coachar förändring. Stärker förnyelsekraften i team, företag och andra organisationer.
  • Faciliterar komplex utveckling, hjälper er att se perspektiv, hantera paradoxer och hitta hävstångseffekt i genomförandet.
  • Förmedlar insikter och inspiration i föreläsningar och workshops.
  • Generativ dialog för dig som vill ha en oberoende samtalspartner och perspektiv i frågor som rör ledarskap, strategi, organisation och företagskultur i förändring.
Läs gärna mer under respektive flik och hör av dig!