Tjänster

Jag arbetar som konsult och strategisk partner i transformation för att utveckla potential till  framgång. Jag arbetar syftesdrivet och med en helhetssyn på kontext, strategi, kultur och strukturer för genomförande. Eftersom det är roligast och blir bäst att arbeta tillsammans så samarbetar jag i nätverk med partners.  Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har kunskap och tillgång att arbeta med deras väletablerade metoder och verktyg: Cynefin, Sensemaker, Pulse. 

Urval kunder: HiQ Karlskrona, Apelöga, Fabricius Resurs, Krinova Incubator & Science Park.

Exempel på uppdrag och tjänster:
  • Som konsult leder och stöttar jag strategisk utveckling. Stärker förnyelsekraften i företag och andra organisationer. 
  • Wayfinding: Syftesdriven verksamhetsutveckling, hjälper er att se och fånga relevanta möjligheter.
  • Förmedlar insikter i föreläsningar och workshops.
  • Generativ dialog för dig som vill ha en oberoende samtalspartner och perspektiv.
Läs gärna mer under flikarna.
Hur kan vi samarbeta? Hör av dig!