Tjänster

Jag arbetar i mitt företag Ambiwise som konsult och strategisk partner till ledare och deras organisationer för att utveckla företagets potential till fortsatt framgång. Ambiwise förenar långsiktigt perspektiv med handlingskraft. Kärnan i mitt arbete är strategisk facilitering och collaborative sensemaking, dvs hur vi förstår vårt sammanhang och påverkar vår framtid. Jag har en god förståelse för komplexa adaptiva system och förmåga att se mönster och möjligheter till hävstångseffekt. Jag arbetar med en helhetssyn på kontext, strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. Utifrån-in och Inifrån-ut. För att leverera nyskapande lösningar samarbetar jag med partners inom business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering.

Det jag gör:

  • Utvecklar, leder och coachar förändring och stärker kapabilitet i företag och andra organisationer. 
  • Faciliterar strategisk utveckling, hjälper er att se andra perspektiv, blinda fläckar, hantera paradoxer och hitta hävstångseffekten i genomförande.
  • Förmedlar insikt och inspiration i föreläsningar och workshops.
  • Generativ dialog för ledare som vill ha perspektiv och en oberoende samtalspartner i frågor som rör förändringsledarskap, strategi, organisation och företagskultur.

Läs gärna mer under respektive flik och hör av dig!