Tjänster

Jag arbetar som konsult och strategisk partner i transformation & förändring för att utveckla potential till  framgång. Jag arbetar syftesdrivet och med en helhetssyn på kontext, strategi, kultur och strukturer för genomförande. Eftersom det är roligast och blir bäst att arbeta tillsammans så samarbetar jag i nätverk med partners.  Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har kunskap och tillgång att arbeta med deras väletablerade metoder, Cynefin mm.

Urval kunder: HiQ Karlskrona, Apelöga, Fabricius Resurs, Krinova Incubator & Science Park.

Exempel på uppdrag och tjänster:
  • Leder och coachar strategisk förändring. Stärker förnyelsekraften i team, företag och andra organisationer.
  • Faciliterar wayfinding: hjälper er att se perspektiv och relevanta möjligheter.
  • Förmedlar insikter i föreläsningar och workshops.
  • Generativ dialog för dig som vill ha en oberoende samtalspartner och perspektiv i frågor som rör strategiskt ledarskap, transformation, organisationsutveckling och företagskultur i förändring.
Läs gärna mer under flikarna.
Hur kan vi samarbeta? Hör av dig!