Hur jag arbetar

Jag arbetar i mitt företag Ambiwise som konsult och strategisk partner till ledare och deras organisationer för att utveckla företagets potential till fortsatt framgång. Ambiwise förenar långsiktigt perspektiv med handlingskraft. Kärnan i mitt arbete är strategisk facilitering, collaborative sensemaking, dvs hur vi förstår vårt sammanhang och påverkar vår framtid, och ett möjliggörande ledarskap.

Jag arbetar som organisationskonsult med en helhetssyn på strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. För att leverera nyskapande lösningar samarbetar jag med partners inom business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Utöver organisationsutveckling och strategiskt ledarskap erbjuder jag workshops och föreläsningar samt strategiska samtal som kvalificerat bollplank i frågor som rör ledarskap för framtiden idag. Läs gärna mer under respektive flik och hör av dig!