Tjänster

Jag arbetar som konsult och strategisk partner till ledare och deras team och organisationer i förändring för att utveckla potential till fortsatt framgång. Jag har en god förståelse för komplexa adaptiva system och förmåga att se mönster och möjligheter där insatser kan få hävstångseffekt. Jag arbetar med en helhetssyn på kontext, strategi, företagskultur och strukturer för genomförande. Utifrån-in och Inifrån-ut. Kärnan i mitt arbete är collaborative sensemaking, dvs hur vi förstår sammanhang och påverkar vår framtid. 2017 startade jag Ambiwise (ambi betyder ‘både-och’) som förenar långsiktigt perspektiv med handlingskraft. Eftersom det är roligast att arbeta tillsammans och blir bäst så samarbetar jag i nätverk med partners inom business innovation, sensemaking, organisatorisk nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering.

Det jag gör är:

  • Utvecklar, leder och coachar förändring och stärker förnyelsekraften i företag och andra organisationer.
  • Faciliterar strategisk utveckling, hjälper er att se perspektiv, blinda fläckar, hantera paradoxer och hitta hävstångseffekten i genomförande.
  • Förmedlar insikt och inspiration i föreläsningar och workshops.
  • Generativ dialog för dig som vill ha perspektiv och en oberoende samtalspartner i frågor som rör förändringsledarskap, strategi, organisation och företagskultur.

Läs gärna mer under respektive flik och hör av dig!