Levande strategi

Strategi handlar om prioriteringar, att göra val. För femtio år sedan kunde man göra strategiska planer. Under 80-talet handlade strategi främst om konkurrensfördelar och marknadsposition. Därefter gick utvecklingen alltmer åt strategi som process. I en värld som präglas av komplexitet och snabb förändringstakt har vikten av strategiskt tänkande och görande har ökat: strategisk agilitet. Uttrycket “Culture eats strategy for breakfast” dyker upp med jämna mellanrum. Och visst har kultur, normer och vanor stor betydelse för hur en verksamhet utvecklas. Men bäst blir det när strategi och kultur går hand i hand i vardagen. Därför talar jag om Levande Strategi, där ‘levande’ står för både lyhördhet och agerande. Jag arbetar med långsiktighet kombinerat med handlingskraft och hjälper er med:

  • Strategiskt tänkande
  • Strategigenomförande
  • Emergent strategi

Jag stöttar ledningsgruppers arbete med levande strategi, strategiska processer och är även handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.  Om du vill ha en diskussionspartner kring var er organisation befinner er och möjliga vägar framåt så tar jag gärna ett generativt, samtal. Hör av dig!