Levande strategi

Strategi handlar om prioriteringar, att göra val. För femtio år sedan kunde man göra strategiska planer. Under 80-talet handlade strategi främst om marknadsposition. Därefter gick utvecklingen mer och mer åt strategi som process. I en värld som präglas av komplexitet och snabb förändringstakt är det viktigt att prioriteringarna är kristallklara för alla medarbetare. Vikten av strategiskt tänkande och görande har ökat: agil strategi. Uttrycket ”Culture eats strategy for breakfast” dyker upp med jämna mellanrum. Och visst har kultur, normer och vanor stor betydelse för hur en verksamhet utvecklas, det utgör ju verksamheten. Men bäst blir det när strategi och kultur går hand i hand och är en del av vardagen. Därför talar jag om Levande Strategi, där ‘levande’ står för kulturen, det vill säga det som vi ger uttryck för i vårt agerande. Långsiktigt tänkande kombinerat med handlingskraft.

Jag stöttar ledningsgruppers arbete med levande strategi, strategiska processer och är även handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Om du vill ha en diskussionspartner kring var er organisation befinner er och möjliga vägar framåt så tar jag gärna ett generativt, strategiskt samtal. Hör av dig! Mina kontaktuppgifter finns här.