Om Anna

Jag brinner för att utvecklas och samverka till utveckling som skapar värde. Människor, kunskap och utveckling har alltid fascinerat mig. Och havet. Vid havet hämtar jag kraft och fascineras av att det aldrig är detsamma. 

2017 startade jag Ambiwise där jag arbetar som konsult med transformation och regenerativ verksamhetsutveckling, frågor som jag har 20 års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Under studietiden i Lund började jag arbeta extra för Bokus, den första internetbokhandeln i Norden, och det väckte mitt intresse för möjligheterna med internet, digitalisering och hur nätverk förändrar förutsättningarna för kunder och organisationer. Sedan 1999 har jag arbetat med kundfokus, tjänste- och verksamhetsutveckling i bl a E.ON, Acando, Skånetrafiken, statliga myndigheter, OECD, Kairos Future och MediaCom Digital. Jag bidrar till att lyfta fram olika perspektiv, göra kopplingar, se mönster och att frigöra förnyelsekraft. Det vi inte ser och förstår kan vi inte påverka och därför är sensemaking kärnan i mitt arbete. Jag för samman individer och perspektiv i sammanhang som katalyserar nyskapande förändring och förnyelse.

I tillägg till erfarenhet är jag mån om att vara förankrad i forskning och den senaste kunskapen. Den akademiska grunden har jag i en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston). Jag är väl insatt i organisation & ledarskap, komplexa adaptiva system och psykologi kopplat till utveckling, vilket sammantaget är en bra grund för hållbar förändring.

Sedan våren 2016 är jag nätverksledare för Teal for teal Malmö, del i ett globalt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar syftesdrivna organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetsperspektiv, självorganisering och framväxande syfte. (Teal är en färg och benämning på ett utvecklingsstadium som används i boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux.)

Min profil på LinkedIn kommer du direkt till via knappen längst ned på sidan.

Välkommen att höra av dig!