Om Anna

Jag brinner för att utvecklas och samverka till utveckling som skapar värde. Människor, kunskap och utveckling har alltid fascinerat mig. Och havet. Vid havet hämtar jag kraft och fascineras av att det aldrig är detsamma. 

2017 startade jag Ambiwise där jag arbetar som konsult inom transformation: innovationsledning, organisationsutveckling och levande strategi. Under studietiden i Lund på 90-talet började jag arbeta extra för Bokus, den första internetbokhandeln i Norden, och det väckte mitt intresse för möjligheterna med internet och hur webben/nätverket förändrar förutsättningarna för oss. “Vilka av de gamla sanningarna och strukturerna är fortsatt relevanta och i vilka avseenden behöver vi tänka och bygga nytt?” är en frågeställning som jag burit med mig därifrån. Min karriär så här långt kan delas in i fyra faser:

1999-2003 Kundfokus, internet, framtiden. Mindre, växande företag: Bokus, Kairos Future, MediaCom Digital. Metoder: Scenarioplanering, Kundsegmentering, Marknadsföring. Roller: inköpare, medieanalytiker.

2003-2012 Digitalisering, tjänste- & processutveckling, systemsyn, internationella uppdrag. Offentlig sektor: Statskontoret, Verva, OECD, Skånetrafiken. Metoder: Processutveckling, Lean, Agile. Roller: Utvecklingsstrateg, Verksamhetsanalytiker, Projekt- o Programledare, Produktägare.

2012-2016 Kundfokuserad tjänste- & verksamhetsutveckling, företagskultur, förändringsledning. Näringslivet: Acando, E.ON. Metoder: Lean, Net Promoter System (NPS), Design thinking. Roller: Managementkonsult, Business Manager.

2016- Transformation, innovation, levande strategi, syftesdrivna lärande organisationer/teal. Metoder:  Cynefin / Komplexa adaptiva system (icke-linjära processer), strategiskt tänkande, coachande ledarskap. Egenföretagare: Ambiwise. Roller: konsult, facilitator, redaktör, föreläsare.

Genomgående röda trådar har varit kundfokus, tjänste- och verksamhetsutveckling och digitalisering. Jag hanterar parallella processer, håller rum för utveckling och bidrar till att integrera olika perspektiv. Det vi inte ser och förstår kan vi inte påverka och därför är sensemaking och systemdynamik kärnan i mitt arbete. Effekten blir värdeskapande utveckling och förnyelse. Så om du söker förvalta status quo eller implementera en färdig plan är jag inte rätt person. 

I tillägg till praktisk erfarenhet är jag mån om att vara förankrad i forskning och den senaste kunskapen. Den akademiska grunden har jag i en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap (Högskolan i Kristianstad) och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston). Jag är väl insatt i organisation & ledarskap, komplexa adaptiva system och psykologi kopplat till utveckling , vilket sammantaget är en bra grund för hållbar förändring.

Sedan våren 2016 är jag nätverksledare för Teal for teal Malmö, del i ett globalt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar syftesdrivna organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetsperspektiv, självorganisering och framväxande syfte. 

Min profil på LinkedIn kommer du direkt till via knappen längst ned på sidan.

Välkommen att höra av dig!