Learning space

[:sv] Företag och andra organisationer har i stor utsträckning uttömt möjligheterna att effektivisera på 1900-talsvis, nu är kundfokus och ständigt lärande tillsammans vägen framåt. Learning by doing. I en komplex och föränderlig tid kan man inte separera strategi och genomförande, experimenterande och lärande; de är sidor av samma mynt. Men vägen kan vara krokig och gropig. Då får man hantera spänningar och motsättningar mellan gamla strukturer och nya behov. Jag stöttar er i att se perspektiv och hitta möjligheterna där insatser får hävstångseffekt. Tänk på mig som en personlig tränare för ledning, förändringsagenter och team. Vi arbetar tillsammans kontinuerligt över en tidsperiod. 

I flera organisationer har jag samordnat och coachat förändringsagenter. Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Jag gör även fristående lärande-rum med personer från olika håll. Teal for teal är exempel på en sådan. Såhär säger en av deltagarna: “Oerhört inspirerande och väldigt kreativt. Att träffa helt okända människor och under ett par timmar jobba mot ett gemensamt mål (lösa uppgifterna) är ett fantastiskt forum och samtidigt väldigt självorganiserande.”

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!

 [:en]In complexity, development is non-linear. It emerges through interactions in the network that allows people, ideas, information, and resources to flow, connect and spur successful innovation. Learning labs means creating room for learning by doing and dealing with paradoxes, tensions and adaptation. This creates opportunities for growth and development. You cannot remove uncertainty, but you can learn not being intimidated by it.

With twenty years of experience in change and transformation, this is my philosophy:

  • Change should be rooted in initiatives to improve services and processes for customers, society and employees, ie to create value for someone. 
  • Change is nothing you implement, merely orchestrate; change is not linear but a multi-faceted process. 
  • It’s the people in an organization that owns and makes a change happen. I am a partner, coach and mentor helping you with perspectives and not making unnecessary mistakes and get leverage from your efforts. 

Read my article on enabling value creation. Let’s talk!

 [:]