Wayfinders program

Unika problem kräver unika lösningar. Wayfinders program är en utvecklingsprocess av ett sätt att se, tänka och agera. I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team av medarbetare och chefer för att skapa förändring som får ringar på vattnet. Det är ett agilt och effektfullt sätt att arbeta för att få effekt. 

Jag stödjer och faciliterar processer kopplade till:

  • Kundfokuserad utveckling och service design
  • Strategi
  • Digitalisering
  • Företagskultur
  • Distribuerat ledarskap 
  • Organisationsutveckling och nätverksanalys/ONA

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!