Wayfinders

Jag brinner för att utvecklas och att bidra till utveckling. Med 20 års erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling i både privat och offentlig sektor så är detta min utgångspunkt:

  • Förändring bör ta avstamp i initiativ till att förbättra tjänster och processer för kunder, samhälle och medarbetare, dvs ett tydligt syfte som skapar värde för någon.
  • Förändring är inget man implementerar, utan på sin höjd orkestrerar; utveckling sker inte i en rak linje utan växer fram i en mångfacetterad process.
  • Det är personerna i en organisation som äger och genomför förändring, som är wayfinders. Därför är självledarskap en viktig komponent. Jag är en partner, coach och mentor som hjälper er att inte göra onödiga misstag och få ut maximal effekt av insatserna. Precis som en personlig tränare inte är den som gör armhävningarna, men som har kunskapen att forma ett bra program som stöttar din utveckling och förbättrade kondition.

I en komplex och föränderlig tid kan man inte separera strategi och genomförande, de är två sidor av samma mynt. Wayfinding innebär att ge utrymme för de kontakter och kopplingar som får en idé eller intention att ta fart. Att hantera spänningar och motsättningar som uppstår, till exempel mellan gamla strukturer och nya behov, för att hitta nästa steg framåt. Jag stöttar er i att se perspektiv, blinda fläckar, hantera paradoxer och hitta punkterna där insatser får hävstångseffekt.

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!