Wayfinding process

Unika problem kräver unika lösningar. Wayfinding är utforskande och lärande under arbetets gång, en utvecklingsprocess av ett sätt att se, tänka, prioritera och agera. Det är ett agilt och effektfullt sätt att arbeta för att få hävstångseffekt. 

Jag stödjer och faciliterar processer kopplade till:

  • Kundfokuserad tjänsteutveckling 
  • Strategi
  • Digitalisering
  • Företagskultur
  • Distribuerat ledarskap 
  • Organisationsutveckling och nätverksanalys/ONA

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!