Wise Space

I en komplex och föränderlig tid kan man inte separera strategi och genomförande, de är två sidor av samma mynt. Wise space är ett rum för förändring: att ge utrymme för det som får utveckling och nyskapande att ta fart. Att hantera paradoxer, spänningar och motsättningar mellan gamla strukturer och nya behov, för att hitta nästa steg framåt. Jag stöttar er i att se perspektiv, blinda fläckar och hitta punkterna där insatser får hävstångseffekt.

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!