Learning space

Företag och andra organisationer har i stor utsträckning uttömt möjligheterna att effektivisera på 1900-talsvis, nu är kundfokus och ständigt lärande tillsammans vägen framåt. Learning by doing. I en komplex och föränderlig tid kan man inte separera strategi och genomförande, experimenterande och lärande; de är sidor av samma mynt. Men vägen kan vara krokig och gropig. Då får man hantera spänningar och motsättningar mellan gamla strukturer och nya behov. Jag stöttar er i att se perspektiv och hitta möjligheterna där insatser får hävstångseffekt. Tänk på mig som en personlig tränare för ledning, förändringsagenter och team. Vi arbetar tillsammans kontinuerligt över en tidsperiod. 

I flera organisationer har jag samordnat och coachat förändringsagenter. Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Jag gör även fristående lärande-rum med personer från olika håll. Teal for teal är exempel på en sådan. Såhär säger en av deltagarna: “Oerhört inspirerande och väldigt kreativt. Att träffa helt okända människor och under ett par timmar jobba mot ett gemensamt mål (lösa uppgifterna) är ett fantastiskt forum och samtidigt väldigt självorganiserande.”

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!