Möjliggörande ledarskap

Innovation och entreprenörsskap driver utveckling. Operationell effektivitet skapar resultat och vinster. Dagens företag behöver hantera bäggedera för att säkra fortsatt framgång (på engelska kallas det ambidexterity). Eftersom det helt olika logik i dessa sätt att arbeta, innebär det ofta olika kompetenser, kulturer osv. För att få den fulla effekten och ta vara på möjligheter som uppstår och utvecklas, behövs ett möjliggörande ledarskap. En möjliggörande ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och att skapa värde. Det handlar om att skapa nya kopplingar och nätverk, hur man hanterar motsättningar och konflikter och se till att undanröja hinder. Sammantaget skapar detta hävstångseffekt i verksamheten. Ta vara på medarbetarnas kollektiva förmåga, omvärldens möjligheter och skapa morgondagens lönsamhet.

Kontakta mig för att diskutera möjligheterna i din organisation.