Samskapande

[:sv]Samskapande behövs i situationer som präglas av komplexitet. Medan det mekanistiska ledarskapet fokuserar på kontroll och produktivitet och det kommunikativa ledarskapet på att inspirera och engagera så handlar möjliggörande ledarskap om att skapa arenor och goda förutsättningar för kollegor och samarbetspartners att utvecklas och att skapa värde. Grupper med kognitiv mångfald ger bättre resultat, men känns ofta mer krävande att arbeta i. Att ta vara på styrkorna i vår kollektiva intelligens förutsätter en medvetenhet om hur vi samspelar och interagerar, att hantera motsättningar och konflikter samt undanröja hinder. Förmågan att hantera olika perspektiv, paradoxer och prioriteringar. Innovation och entreprenörsskap driver utveckling. Operationell effektivitet skapar resultat. Vi behöver hantera bägge för att säkra sin fortsatta framgång (på engelska kallas det ambidexterity). Samskapa förutsättningar för  framtiden.

“The key management capability is not being in control, but to participate and influence the formation of sense making and meaning. It is about creating a context that enables connectedness, interaction and trust between people.”/Esko Kilpi

Läs min artikel om psykologisk trygghet för lärande och innovation (baserat på Amy Edmondsons arbete).

Kontakta mig för att diskutera möjligheterna i din organisation.[:en]Most organizations are designed for operational efficiency and productivity, while co-creation, innovation and entrepreneurship create new solutions. An organization needs to be doing both; to keep exploring and producing results, today and in the long run (ambidexterity). To make sense of what and how to do it, enabling leadership sets the stage to connect the dots and the people, deal with tensions and paradoxes to unleash your business potential for a prosperous future.

The key management capability is not being in control, but to participate and influence the formation of sense making and meaning. It is about creating a context that enables connectedness, interaction and trust between people. /Esko Kilpi

I help leaders to create space and context for anchoring innovation, learning and development in your organization. Let’s talk about your opportunities – contact me![:]