Möjliggörande ledarskap

Möjliggörande ledarskap behövs i situationer som präglas av komplexitet. Medan det industriella ledarskapet fokuserar på kontroll och produktivitet och det kommunikativa ledarskapet på att inspirera och engagera så handlar möjliggörande ledarskap om att skapa arenor och goda förutsättningar för medarbetare, kollegor och samarbetspartners att utvecklas och att skapa värde.Grupper med kognitiv mångfald ger bättre resultat, men kan kännas mer krävande att arbeta i. Det är i högsta grad relevant i en tid där nivån av komplexitet och förändringstakten ökar och vi behöver fånga upp vår kollektiva intelligens snarare än att förlita oss på en ensam expert. Att ta vara på styrkorna förutsätter en medvetenhet om hur vi samspelar och interagerar, hur man hanterar motsättningar och konflikter samt ser till att undanröja hinder. En förmåga att hantera olika perspektiv, paradoxer och prioriteringar. Innovation och entreprenörsskap driver utveckling. Operationell effektivitet skapar resultat och vinster. Dagens företag behöver hantera bägge för att säkra sin fortsatta framgång (på engelska kallas det ambidexterity). Se till att ta vara på de resurser man har och samtidigt fånga möjligheter som uppstår och utvecklas. Skapa förutsättningar för den kollektiva förmågan att skapa morgondagens lönsamhet.

The key management capability is not being in control, but to participate and influence the formation of sense making and meaning. It is about creating a context that enables connectedness, interaction and trust between people. /Esko Kilpi

Kontakta mig för att diskutera möjligheterna i din organisation.