Konsult

I komplexa förändringsprocesser behöver man ge utrymme för de kontakter och kopplingar som får en idé/tjänst/produkt att ta fart. Att hantera spänningar och motsättningar som uppstår, till exempel mellan gamla strukturer och nya behov, för att göra framsteg. Jag arbetar som strategisk partner och konsult i transformation & förändring, något som jag har många års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Med utgångspunkt i den aktuella situationen hjälper jag er att navigera och strukturera komplexa utmaningar för att forma er framtid. När det är många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att utveckla. Att se helheten och hur delarna samspelar: paradoxer, blinda fläckar och punkter där insatser kan ge hävstångseffekt.

 

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!