Värdeskapande konsult

Jag arbetar som senior konsult med strategiskt ledarskap i förändring och har 20 års erfarenhet från olika roller och miljöer. Det handlar om att hantera flera perspektiv, prioritera och kombinera långsiktighet med handlingskraft. Jag utgår från var ni befinner er och hjälper er att navigera i komplexa utmaningar för att forma er framtid. 

  • Designar, faciliterar, utbildar och coachar förändring i företag och andra organisationer. 
  • Levande strategi: Jag faciliterar strategiska processer och hjälper er med en röd tråd från omvärldsfaktorer till genomförande.

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team för att skapa förändring som får ringar på vattnet. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus (med NPS och service design som metod, och med lean) och digitalisering. När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att leverera. Jag har stöttat ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter.