Konsult

Jag arbetar som strategisk partner och konsult i transformation & förändring, något som jag har många års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Med utgångspunkt i den aktuella situationen hjälper jag er att navigera i komplexa utmaningar för att forma er framtid och stärka förnyelsekraften. När det är många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att utveckla. Jag är bra på att se helheten och hur delarna samspelar: systemdynamik, paradoxer och nya möjligheter.

 

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!