Konsult

Jag arbetar som strategisk partner och konsult med transformation & förändring, något som jag har 20 års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Transformation för med sig utmaningar som att hantera flera perspektiv, prioritera och kombinera långsiktighet med handlingskraft. Jag utgår från var ni befinner er och hjälper er att navigera i komplexa utmaningar för att forma er framtid. När det är många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att utveckla. Jag har god förmåga till att se helheten och hur delarna samspelar däri, det vill säga att se mönster, paradoxer, blinda fläckar och punkter där insatser kan ge flöde och hävstångseffekt.

 

I flera verksamheter har jag arbetat med att stödja självorganisering. I större organisationer har det haft formen av att leda och coacha tvärfunktionella team av förändringsagenter som skapar skillnad som ger ringar på vattnet. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering och kundfokus, med Net Promoter System/NPS, service design och med lean. Jag har stöttat ledningsgruppers arbete med strategiprocessen och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter.