Konsult

Jag arbetar som senior konsult med förändring och transformation, något jag har 20 års erfarenhet från olika roller och miljöer. Det handlar om att hantera flera perspektiv, prioritera och kombinera långsiktighet med handlingskraft. Jag utgår från var ni befinner er och hjälper er att navigera i komplexa utmaningar för att forma er framtid. 

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team av förändringsagenter som skapar ringar på vattnet. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering och kundfokus (med NPS och service design som metod, och med lean). När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att utveckla. Jag har stöttat ledningsgruppers arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter.