Konsult

Jag arbetar som strategisk partner och konsult i transformation & utveckling, något som jag har många års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Med utgångspunkt i den aktuella situationen hjälper jag er att navigera i komplexa utmaningar för att forma er framtid och stärka förnyelsekraften. När det är många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta, i rummet mellan att utforska och att utveckla. Jag har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till kundfokus, tjänstedesign, digitalisering och företagskultur. Jag arbetar tvärfunktionellt på alla nivåer i organisationen och är bra på att se helheten och hur delarna samspelar. För mig är det viktigt att behärska flera olika metoder för att kunna arbeta situationsanpassat. Under fliken Om Anna kan du läsa mer om vilka metoder, områden och organisationen som jag har arbetat med. Framförallt är jag intresserad av att bidra till att utveckla framgångsrika verksamheter som gör det mesta av sin potential och skapar värde för sina kunder.

Läs min artikel om att möjliggöra värdeskapande samt nätverket som förändrar organisationen.

Kontakta mig så berättar jag gärna mer!