Ambiwise för samman personer och perspektiv i sammanhang som katalyserar nyskapande, lärande och livskraftig förnyelse. Jag brinner för att att bidra till utveckling som skapar värde och gör vår framtid bättre. Det gör jag som förändringsledare och -coach med sensemaking och regenerativt ledarskap: en integrerad approach till kontext & strategi, kultur och organisering. Välkommen!

Värdeskapande förnyelse
Organisationsutveckling
Workshops och lärandelabb