Jag brinner när jag arbetar tillsammans med andra för att hitta och utveckla nya lösningar som ger positiv effekt i samhället. Det är i mellanrummen som möjligheter till utveckling är störst, där olika kompetenser och perspektiv möts.  Jag arbetar inte med bara en metod utan med flera, beroende på syfte, behov och situation. Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise är din partner för ökat värdeskapande i komplexa situationer. Välkommen!

Innovation, samarbete, organisation, strategisk utveckling
Rum för utforskande & utveckling
Workshops och föreläsningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am passionate about supporting the development of collaboration for regenerative value-creation and a better future. Ambiwise is your strategic partner for wiser action in complex times. Connecting the dots, connecting people and creating value.  Enabling collective sensemaking, strategic development & adaptive organizations.  With respect for people & planet, integrative thinking and capacity for complexity. Welcome to contact me!

Strategic agility, proactive organizations & value-creation
Learning space: Collaborative sensemaking and development
Workshops and talks