Vi lever i en spännande brytningstid som öppnar upp för nya möjligheter. Men de gamla strukturerna är otillräckliga för de utmaningar som vi och vårt samhälle ställs inför. De flesta ledare behöver stärka sin förmåga att navigera och agera i förändring, otydlighet och komplexitet. Skapa organisationer som ständigt utvecklas och stödjer värdeskapande i en ny tid. Baserat på tjugo års erfarenheter och med en integrerad approach till omvärld och individ, strategi, kultur och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team med transformation och att stärka deras förnyelsekraft. Min expertis ligger i att stödja meningsskapande (sensemaking), och organisering för dynamisk stabilitet. Levande strategi för en livskraftig verksamhet. Jag brinner för att att bidra till utveckling av ledare och verksamheter som skapar värde och gör vår framtid bättre. Välkommen att kontakta mig!