Hem

Vi lever i en spännande brytningstid som öppnar upp för nya möjligheter. Men de gamla strukturerna visar sig vara otillräckliga för de utmaningar som vi och vårt samhälle ställs inför. De flesta organisationer och ledare behöver stärka sin förmåga att navigera och agera i förändring, otydlighet och komplexitet. Baserat på tjugo års erfarenheter och med en integrerad approach till omvärld, strategi, kultur och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team med transformation och att stärka deras förnyelsekraft. Min expertis ligger i att arbeta med och stödja meningsskapande (sensemaking), förändringsagenter, självorganisering (teal) och strategisk utveckling. Jag brinner för att utforska och att bidra till utveckling av verksamheter som skapar värde och gör vår framtid bättre. Jag arbetar med perspektiv och angreppssätt som leder till levande strategi och en livskraftig verksamhet. Välkommen att kontakta mig!