Jag brinner för att att bidra till utveckling av syftesdrivet, hållbart ledarskap som skapar värde och gör vår framtid bättre. Ambiwise för samman personer och perspektiv i sammanhang som katalyserar nyskapande, lärande och innovation. Med kapacitet för att hantera komplexitet: en holistisk approach till kontext & strategi, kultur, människor och organisering. Välkommen!

Adaptive Space: Stärker er förnyelsekraft
Wise Space: Levande strategi
Organisationsutveckling
Workshops och föreläsningar