Vi lever i en spännande brytningstid som öppnar upp för nya möjligheter. Men de gamla strukturerna är otillräckliga för de utmaningar som vi och vårt samhälle ställs inför med högt förändringstryck, osäkerhet, polariseringar och komplexitet. Baserat på tjugo års erfarenheter och med en samlad approach till strategi, kultur och strukturer för genomförande hjälper jag ledare och deras team att stärka förnyelseförmågan i detta skifte. Jag för samman personer och idéer i perspektiv och sammanhang som katalyserar förändring och förnyelse. Levande strategi för en livskraftig verksamhet. Jag brinner för att att bidra till utveckling som skapar värde och gör vår framtid bättre. Välkommen att kontakta mig!