Generativ dialog

Många ledare känner en press att ”ha svaren”. Men verkligheten är komplex och full av svåra prioriteringar. Har du en strategisk surdeg? Ett läge där det inte är klart i vilken riktning eller takt ni bör gå och eftersom det inte är akut så blir det liggande i bakhuvudet? Det kanske inte känns aktuellt att ta in en managementkonsult, men vore bra med en extern, oberoende samtalspartner för att få perspektiv och komma framåt i tankegångarna. Då är jag ditt kvalificerade bollplank. Sedan 1999 har jag arbetat med chefer och ledningsgrupper i allt från liten digital mediebyrå till internationella koncerner, OECD och offentlig sektor.

I en generativ dialog får du möjlighet att zooma ut och zooma in för att få nya perspektiv och överblicka handlingsalternativ. Det kan röra företagskultur, organisation, ledarskap eller strategiskt tänkande och genomförande. Jag arbetar med  ett styrkebaserat, utforskande och coachande förhållningssätt.

Välkommen att kontakta mig!