Utforskande samtal

[:sv]Många ledare och förändringsledare känner en press att ha svaren. Men verkligheten är komplex och full av svåra prioriteringar. Forskningsstudier visar att framgångsrika ledningsgrupper lägger avsevärt mycket mer tid på utforskande problemställningar (20 ggr mer enligt Runsten/Werr) än vad lågpresterande grupper gör. Har du en strategisk surdeg? Ett läge där det är oklart vilken riktning eller ansats som är rätt, och eftersom det inte är akut så blir det liggande i bakhuvudet? Det kanske vore bra med en extern, oberoende samtalspartner för att få perspektiv och komma framåt i tankegångarna. Då är jag ditt kvalificerade bollplank. Sedan 1999 har jag arbetat med chefer och ledningsgrupper i allt från liten digital mediebyrå som MediaCom Digital till internationella koncerner som E.ON, OECD samt myndigheter (Statskontoret). 

I ett utforskande samtal får du möjlighet att hitta nya perspektiv och överblicka handlingsalternativ. Det kan röra organisationsutveckling, ledarskap, företagskultur eller strategiskt tänkande och genomförande. Jag arbetar med ett styrkebaserat och coachande förhållningssätt. Som oberoende konsult är mitt intresse din bästa utveckling. Välkommen att kontakta mig!

“Att samtala med Anna är oerhört klargörande för mig. Hennes breda och djupa erfarenhet av både stora organisationer och dynamiska framtidsdiskussioner ger en bred karta att röra sig över. Dessutom tillför hon höga värderingar, en förmåga att navigera i komplexitet och är ovanligt intelligent. Det gör att jag uppskattar att ha Anna som en samtalspartner både på det personliga och professionella planet.”

“Våra samtal i olika konstellationer har varit en betydande del i att denna höst känts så utvecklande! Du kommer alltid med ett intressant och oväntat perspektiv i samtal och utforskande och din kunskapsgenerositet uppskattar jag så mycket.”

 

 [:en]In a generative dialogue we address issues around the now and the future, strategic thinking and doing, company culture and organization. Maybe you find yourself and your team or company in a complex situation where a sounding board and speaking partner would be helpful. 

Since 1999 I have worked with leaders and management teams in different settings, from small companies to, management consulting and international corporations, the OECD and the public sector.

 In a generative dialogue, I help you to zoom out and in, to get perpectives on the situation at hand. 

Welcome to contact me!

 [:]