Föreläsningar & Workshops

Vi befinner oss i en spännande brytningstid där många av förutsättningarna i vårt samhälle ändras. Jag håller föreläsningar och workshops på följande teman:

Workshop: Har ni balans mellan organisationens yttre och inre liv?
  • Levande strategi i en föränderlig tid
  • Nycklarna i ständig förändring: Sensemaking, Sense-breaking & Sense-giving  
Workshop: Hantera komplexitet med enkla ramverk (Cynefin) och principer

 

 

Kontakta mig gärna om det!

 

Tidigare föreläsningar:

Keynote speaker (Omvärldsbevakning) på Innovations- o tillväxtprogrammet, Krinova Science Park.

Komplexitet: konsekvenser för ledarskap och organisering, Effektiv styrning, utbildningsdag.

Leading in complexity: Navigating Uncharted Waters, Ekskäret Klustret. 

 

“An explosion of stimulating ideas!” / Feedback från deltagare

Läs mer på min profil hos Sveriges talare här.