Föreläsningar & Workshops

Vi befinner oss i en spännande brytningstid där många av förutsättningarna för och i våra arbeten ändras. Jag håller föreläsningar och workshops om utvecklingen av organisationer, styrning och ledarskap i detta skifte. Mer specifikt på följande teman:

Workshops kan vi skräddarsy för er situation och behov. Kontakta mig gärna om det!

 

Urval föreläsningar under 2018:

Keynote speaker, Omvärldsbevakning på Innovations- o tillväxtprogrammet, Krinova Science Park.

Leading in complexity: Navigating Uncharted Waters, Ekskäret Klustret. 

“An explosion of stimulating ideas!” /Feedback från deltagare

Läs mer på min profil hos Sveriges talare här.