Teal nätverk

[:sv]Samtalet, utforskandet och relationerna är viktigare än modellen (teal är inte en metod). Teal for teal Malmö är del av ett större internationellt nätverk kring utvecklingen av syftesdrivet ledarskap och organisationer, som vuxit fram sedan 2015 med avstamp i boken Reinventing Organizations (av Frederic Lalouxoch fått ett stort genomslag i världen. Teal är en blågrön färg och benämning på ett mindset och företag/organisationer som utgår från principer om helhetssyn, framväxande syfte och självorganisering. Det är ett förhållningssätt där man anpassar organisationen till kontexten (sense and respond). Flexibiliteten är relevant för kundfokuserade verksamheter i komplexa miljöer, där mer byråkratiska organisationer blir alltför tungrodda, vilket allt fler organisationer känner av idag. Jag är glad över att vara del i denna lärande-community med syftet att föra samman förändringsagenter för att utbyta erfarenheter kring organisationer och ledarskap anpassade för vår tids utmaningar samt att inspirera till ¨nya¨ sätt att arbeta. Egentligen är det inte särskilt nya sätt att arbeta, framförallt får de nu ökad spridning. Trenden är tydlig och de senaste åren har det skapats många spännande förgreningar och snarlika grupper över världen. Om du är intresserad så finns gruppen Teal for teal Sweden på LinkedIn. Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med James Priest från Sociocracy 3.0 på Agile People-konferensen i Stockholm.[:en]The conversation, exploration and the relations are more important than the model. Teal for teal Malmö is a local hub in a global network that has emerged since 2015 from the seminal book Reinventing Organizations, by Frederic Laloux. Teal organizations apply one or more of the principles of wholeness, evolutionary purpose and self-management. It is not a method or recipe but rather it’s a mindset and encouraged that you find your way of working, adapting to your context. Examples of ways of working are Sociocracy 3.0, Holacracy, OPO, theory U and Appreciative inquiry. I am happy to hold space for this learning community with the purpose to connect practitioners to exchange experiences around leadership and organizations fit for today’s challenges and to inspire new ways of working. If you are interested,  join the group Teal for teal Sweden on LinkedIn. Welcome!

 

 

 

 

 

 

 

 

Together with James Priest from Sociocracy 3.0 at the Agile People conference in Stockholm.[:]