Teal nätverk

Teal for teal Malmö är del av ett större internationellt nätverk som vuxit fram sedan 2015 med avstamp i boken Reinventing Organizations (av Frederic Lalouxsom fått ett stort genomslag i världen. Teal är en färg och benämning på ett medvetande, mindset, och företag som utgår från principer om helhetssyn, framväxande syfte och självorganisering. Det är inte en metod utan snarare ett förhållningssätt där man anpassar organisationen till kontexten (sense and respond). Just flexibiliteten är relevant för komplexa, föränderliga miljöer, där traditionella organisationer blir alltför trögrörliga. Exempel på arbetssätt som kan användas är Sociokrati 3.0, Holacracy, OPO, Liberating structures och Appreciative inquiry. En bra sammanfattning finns i artikeln The Future of Management is Teal. Jag är glad över förtroendet att vara nätverksledare för denna lärande community med syftet att inspirera nya sätt att arbeta och att föra samman ledare, coacher, konsulter och intresserade för att utbyta erfarenheter kring morgondagens organisationer och ledarskap. Vi finns också på LinkedIn i gruppen Teal for teal Sweden. Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med James Priest från Sociocracy 3.0.