Teal nätverk

Jag är stolt över förtroendet att vara nätverksledare för en lärande community med syftet att inspirera nya sätt att arbeta och att föra samman ledare, coacher, konsulter och intresserade för att utbyta erfarenheter kring morgondagens organisationer och ledarskap. Teal for teal Malmö heter det och är del av ett större internationellt nätverk som vuxit fram sedan 2015 med avstamp i boken Reinventing Organizations (av Frederic Lalouxsom fått ett stort genomslag i världen. En bra sammanfattning finns i artikeln The Future of Management is Teal. Vi finns på LinkedIn med gruppen Teal for teal Sweden. Välkommen!