Teal nätverk

Teal for teal Malmö är del av ett större internationellt nätverk kring utvecklingen av syftesdrivet ledarskap och organisationer, som vuxit fram sedan 2015 med avstamp i boken Reinventing Organizations (av Frederic Lalouxoch fått ett stort genomslag i världen. Teal är en blågrön färg och inte minst benämning på ett mindset och företag/organisationer som utgår från principer om helhetssyn, framväxande syfte och självorganisering. Det är ett förhållningssätt där man anpassar organisationen till kontexten (sense and respond). Just flexibiliteten är relevant för komplexa, föränderliga miljöer, där traditionella mer byråkratiska organisationer blir alltför tungrodda. Exempel på arbetssätt som kan användas är Sociokrati 3.0, Holacracy, OPO, teori U och Appreciative inquiry. En bra sammanfattning finns i artikeln The Future of Management is Teal. Jag är glad över att vara nätverksledare för denna lärande community med syftet att utveckla, stärka och inspirera nya sätt att arbeta och att föra samman ledare, coacher, konsulter och intresserade för att utbyta erfarenheter kring morgondagens organisationer och ledarskap. Vi finns också på LinkedIn i gruppen Teal for teal Sweden. Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsammans med James Priest från Sociocracy 3.0.