Om Ambiwise

Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället. Ambiwise stöttar ledare, förändringsledare och team i transformation & utveckling med fokus på strategiskt ledarskap, organisering och innovation/utveckling.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Vi vill bidra till “wiser action” och hjälper chefer och deras team att stärka sin proaktivitet och förnyelsekraft för att förverkliga potential till framgång. Kärnan i vårt arbete är sensemaking och systemsyn. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh och samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, organisatorisk nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har möjlighet att arbeta med deras metoder för att göra det lättare att navigera i komplexitet såsom Cynefin, Sensemaker, Pulse.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer arbetar proaktivt och regenerativt, dvs skapar värde med förståelse för levande system och respekt för människor och vår värld.

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för transformation genom sensemaking, samskapande och strategiskt nytänkande. Det gör vi med en sammanhängande syn på individ, organisation och kontext. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi och systemsyn (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Kundfokus, Ömsesidiga relationer och Värdeskapande.

“Think like a man of action, act like a man of thought.” / Henri Bergson