Om mig

Att utvecklas och att samarbeta för att skapa meningsfull utveckling är det jag brinner för. Människor, perspektiv och utveckling har alltid fascinerat mig. Och havet. Vid havet hämtar jag kraft och fascineras av att det alltid är nytt, aldrig detsamma. Den enda konstanten är förändring.

Jag arbetar sedan 2017 som konsult i mitt företag Ambiwise med transformation, strategiskt ledarskap och verksamhetsutveckling, frågor som jag har 20 års erfarenhet av från olika roller och miljöer. 1997 började jag arbeta för Bokus, den första internetbokhandeln i Norden, och det väckte mitt intresse för möjligheterna med internet, digitalisering och hur det förändrar våra förutsättningar. Sedan dess har jag arbetat med kundfokus och verksamhetsutveckling i bl a E.ON, Acando, Skånetrafiken, statliga myndigheter, OECD, Svensk Bokhandel, Kairos Future och MediaCom Digital. Jag bidrar till utveckling genom att hantera olika perspektiv, göra kopplingar, se mönster och att hitta nyckelpunkter för förändring. Det vi inte ser och förstår kan vi inte påverka och därför är sensemaking en vital förmåga; det är också kärnan i mitt arbete. Jag för samman individer och idéer i perspektiv och sammanhang som katalyserar förändring och förnyelse.

Mitt arbete är baserat i gedigen erfarenhet, förankrat i forskning och den senaste kunskapen. Den akademiska grunden har jag i en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Samt University of Sheffield (Storbritannien) och Sorbonne (Frankrike). Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston). Jag är väl insatt i  komplexitet, organisation & ledning och adult development, vilket är en bra grund för hållbar förändring.

Sedan våren 2016 är jag nätverksledare för Teal for teal i Malmö, del i ett globalt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar ledarskap och organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetstänkande, självorganisering och framväxande syfte. (Teal är en färg och benämning på ett utvecklingsstadium som används i boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux.)

Min profil på LinkedIn kommer du direkt till via knappen längst ned på sidan.