Om Ambiwise

Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Du kan gärna också läsa in “ambition till vishet”. Vi hjälper chefer och deras team att stärka sin proaktivitet och förnyelsekraft i en komplex värld för att förverkliga potential till framgång. Kärnan i vårt arbete är sensemaking och en integrerad approach till kontext och strategi, kultur, människor och organisering. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh och samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, agil transformation, organisatorisk nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har möjlighet att arbeta med deras metoder för att hantera komplexitet, Cynefin, Sensemaker mm.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer arbetar proaktivt och regenerativt, dvs skapar värde med respekt för människor och vår värld.

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för transformation genom sensemaking, nytänkande och samskapande. Det gör vi med en holistisk syn på individ, organisation och omgivning. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi och systemsyn (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Ömsesidiga relationer och Värdeskapande.