Om Ambiwise

[:sv]Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället. Ambiwise stöttar ledare, förändringsledare och team i transformation & utveckling med fokus på strategiskt ledarskap, organisering och innovation/utveckling.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Vi vill bidra till “wiser action” och hjälper chefer och deras team att stärka sin förnyelsekraft för att förverkliga potential till framgång. Kärnan i arbetet är sensemaking och systemsyn. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh och samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, organisatorisk nätverksanalys (ONA), OKR och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har tillgång till deras metoder och verktyg för att göra det lättare att navigera i komplexitet såsom Cynefin, Sensemaker, Pulse.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer arbetar regenerativt, dvs skapar värde med respekt för människor och vår värld.

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för transformation genom sensemaking, nytänkande och samskapande. Det gör vi med en sammanhängande syn på individ, organisation och kontext. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi (vuxenutveckling) och systemsyn (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Ömsesidiga relationer, Syftesfokuserad, Kreativitet och Värdeskapande.

“Think like a man of action, act like a man of thought.” / Henri Bergson

[:en]Ambiwise stands for an integrated approach and longterm thinking combined with empowered execution. We are passionate about creating contexts for perspective-taking, sensemaking and strategic co-creation, building capabilities and organizations fit for the 21st century. We work as a strategic partner to our clients and collaborate in networks with experts in business innovation, sensemaking, organizational network analysis (ONA) and graphic facilitation. Ambiwise is a premium-member in Cognitive Edge with access to work with their methods: Cynefin and more.

Wiser action in complex times.

Connecting the dots, connecting people, creating value.

Purpose

We believe in the power of regenerative leadership and organizations in sync with context & humans to create a better life, society and future. Ecosystem as the metaphor rather than factory. Which means less of supotimizations that often do more harm than good.

Contribution

We contribute to making sense in complexity and move forward by facilitating strategic change processes, holding space for sensemaking & co-creation, building capabilities and thus enable proactive and regenerative work. We contribute as a strategic partner to our clients.

Our core values are Curiousity, Mutual Relations and Value Creation.

“Think like a man of action, act like a man of thought.”[:]