Om Ambiwise

Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället. För att möta utmaningarna behöver vi ett regenerativt ledarskap. Skiftet flyttar fokus…

… från massproduktion av varor till kundanpassade & hållbara tjänster.
… från command & control till samskapande.
… från strategi som plan till levande strategi.
… från silo-organisationer till plattformar och värdeskapande nätverk.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för helhetssyn och en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Vi hjälper chefer och team att navigera i komplex förändring, stärka sin förnyelsekraft och att förverkliga sin potential till fortsatt framgång. Kärnan i vårt arbete är sensemaking och en samlad approach till strategi, kultur och organisering. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh. Vi samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har möjlighet att arbeta med deras metoder för att hantera komplexitet, Cynefin mm.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer skapar värde i synk med sin omvärld och arbetar regenerativt. (Ekosystem snarare än fabrik. Det vill säga mindre av exploatering och subotimeringar som ofta gör mer skada än nytta.)

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för sensemaking & samskapande, lärande, innovation och strategiska utvecklingsprocesser. Det gör vi med en systemisk syn på individ, organisation och omgivning. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi och CAS (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Ömsesidiga relationer och Värdeskapande.