Om Ambiwise

Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för helhetssyn och en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Vi hjälper chefer och team att stärka sin förnyelsekraft i komplex förändring och att förverkliga sin potential till fortsatt framgång. Kärnan i vårt arbete är sensemaking och en integrerad approach till syfte och strategi, kultur, människor och organisering. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh. Vi samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har möjlighet att arbeta med deras metoder för att hantera komplexitet, Cynefin mm.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer arbetar regenerativt, dvs skapar värde med respekt för människor och vår värld.

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för sensemaking & samskapande, lärande, innovation och strategiska utvecklingsprocesser. Det gör vi med en holistisk syn på individ, organisation och omgivning. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi och systemsyn/komplexitet (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Ömsesidiga relationer och Värdeskapande.