Om mig

Människor, perspektiv och utveckling har alltid fascinerat mig. Och havet. Vid havet hämtar jag kraft och fascineras av att det alltid är nytt, aldrig detsamma. Panta rei. Den enda konstanten är förändring. Att utvecklas och att arbeta med team och organisationer för att skapa meningsfull utveckling är det jag brinner för. 

Jag arbetar som konsult i mitt företag Ambiwise med strategiskt ledarskap och organisationsutveckling, frågor som jag har 20 års erfarenhet av från olika roller och miljöer. Ambiwise förenar långsiktigt tänkande med handlingskraft (ambi betyder ”både och”). För att säkerställa sin framtida framgång behöver organisationer vara anpassningsbara, vi borde kanske hellre säga ‘organisering’. Det handlar inte bara om att agera snabbare utan också om hur vi drar slutsatser. Det vi inte ser och förstår kan vi inte påverka och därför är sensemaking en vital förmåga; det är även kärnan i mitt arbete. Jag bidrar till att zooma in & ut, hantera olika perspektiv och att hitta nyckelpunkterna för förändring. Jag hjälper verksamheter med att tydliggöra samt realisera potential: levande strategi för livskraftiga verksamheter. 

Mitt arbete är baserat i gedigen erfarenhet, förankrat i forskning och den senaste kunskapen. Den akademiska grunden har jag i en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Samt University of Sheffield (Storbritannien) och Sorbonne (Frankrike). Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston, 2015). 

Sedan våren 2016 är jag nätverksledare för Teal for teal i Malmö, en community och globalt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar ledarskap och organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetstänkande, självorganisering och framväxande syfte. (Teal är en färg och benämning på ett utvecklingsstadium som används i boken Reinventing Organizations av Frederic Laloux.)

Min profil på LinkedIn kommer du direkt till via knappen längst ned på sidan.