Seminarium 17/9 2019

[:sv]

Enkla lösningar är såklart smidigt. Men ibland förvärrar vi situationen i onödan med komplicerade eller reduktionistiska tillvägagångssätt. Har du tänkt på att det är skillnad mellan komplicerade och komplexa situationer och vad det innebär för vilket tillvägagångssätt som passar? Insikten har landat hos många personer, företag och organisationer att vi behöver ändra våra sätt att arbeta för att hantera dagens utmaningar, vara relevanta på marknaden och i samhället i stort men också för att fungera som individer och medarbetare. Men hur gör man? Var startar jag och vad är nästa kloka steg framåt? Det är temat för detta seminarium som fokuserar på situationsförståelse och hur vi hanterar komplexitet och ständig förändring.

  • Hur skiljer vi på det som är komplext (levande system) och det som är komplicerat (det finns ett rätt svar)? Öppna system och slutna? Vi tar i grupparbete hjälp av Cynefin, ett ramverk för att orientera sig och välja tillvägagångssätt utifrån situation.
  • Utveckla ditt omdöme.
  • Vad utmärker nyskapande organisationer?

Du får med dig insikt och metoder för att agera, baserat på vedertagen kunskap och forskning. Tag gärna med ett dilemma/frågeställning som är aktuell i din arbetssituation, det blir mest givande när vi väver samman erfarenheter med ny kunskap i gruppdiskussion.

Seminariet riktar sig till chefer, teamledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare och alla som vill få bättre grepp om komplex förändring.

8.30 – 12.00    Tisdag 17 september 2019

Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Max 15 deltagare.

För företag: 2.300 kr exkl moms

För privatpersoner: 1.800 kr

Förmiddagsfika med kaffe/te, macka ingår. Varmt välkommen!

Detta är det första seminariet i en serie som adresserar kompetens för framtidens arbetsliv, samarbete, organisering och ledarskap.

Anna Lundbergh stöder ledare, team och organisationer med kapacitet i komplexitet, framförallt levande strategi, utvecklingskultur (lärande organisation) och organisering. Anna har 15 års erfarenhet av förändringsarbete och tvärfunktionell verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus, tjänsteutveckling, företagskultur och digitalisering i varierande miljöer från Bokus till E.ON, Skånetrafiken, OECD och statliga myndigheter. Kontakta Anna på mobil nr 070-876 39 78 eller via mail: anna@ambiwise.se

Ramverket Cynefin är skapat av Prof Dave Snowden, ett världsledande namn inom praktisk tillämpning av forskningen kring komplexa adaptiva system. Han är Chief Scientific Officer på Cognitive Edge, där Ambiwise är medlem.

Anmälan till utbildningen den 17/9 2019