Vad jag gör

Jag brinner för att utvecklas och att bidra till hållbar utveckling: jag hjälper ledare och team med att stärka sin förmåga att skapa värde genom att tydliggöra och realisera sin potential: levande strategi för en livskraftig verksamhet. Det gör jag baserat på 20 års erfarenhet och en helhetssyn på kultur, strategi och strukturer för genomförande:

  • Sensemaking: mindset och lärande, hur vi uppfattar omgivningen styr hur vi agerar, och när vi agerar har vi möjlighet till lärande.
  • Möjliggörande ledarskap: inkluderar självledarskap samt att skapa goda förutsättningar för lärande, utveckling och värdeskapande.
  • Levande strategi: en agil organisation behöver en agil strategiprocess.
  • Organisering för förnyelsekraft: strukturer som stödjer allt ovan.

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team för att skapa förändring. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus och service design (med NPS som metod, och med lean) och digitalisering. Det har jag gjort inom E.ON, Acando, Skånetrafiken, statliga myndigheter, OECD, MediaCom Digital. När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till, kommer jag bäst till nytta. Jag stöttar ledningsgruppens arbete med strategiska förändringsprocesser i ett flertal verksamheter och är handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan i Lund. 

2017 startade jag konsultföretaget Ambiwise som hjälper chefer och team att navigera i komplexitet och att realisera sin potential för fortsatt framgång. Ambiwise står för en kombination av långsiktigt tänkande och handlingskraft. För att leverera nyskapande lösningar samarbetar jag med partners inom business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar – jag hjälper dig att navigera!