Områden

[:sv]Organisation, ledarskap och styrning behöver en ordentlig uppdatering för vår samtid och framtid. Många talar om vikten av lärande organisation, vi kallar det levande strategi för en livskraftig verksamhet. Det bygger på en helhetssyn på kontext, strategi, kultur, och strukturer för genomförande:

  • Sensemaking: hur vi uppfattar situationen styr hur vi agerar, och när vi agerar har vi möjlighet till lärande. Därför är sensemaking en avgörande förmåga i en tid som präglas av förändring och komplexitet. 
  • Levande strategi: en strategiprocess som ger utrymme för emergens och som blir till liv i beteenden och kulturen.
  • Medveten kultur: psykologisk trygghet skapar goda förutsättningar för utveckling och värdeskapande.
  • Organisering för förnyelsekraft: strukturer som stödjer allt ovan.

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team / förändringsagenter för nyskapande utveckling. I en del företag har jag arbetat med att stödja införande av självorganisering. De senaste 15 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus och service design, lean, agilt och digitalisering. Det har jag gjort i E.ON, Acando, Skånetrafiken, myndigheter, OECD, MediaCom Digital.

Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar – jag hjälper dig att navigera!

 

 

 [:en]I am passionate about creating value and building capacity for the 21st century: to support leaders capabilities to tackle challenges and grasp opportunities in complexity and transformation. Purpose, people, progress! I have an integrative approach to culture, strategy and structures for execution:

  • Sensemaking: how we understand the context determines how we act and action provides opportunities for enhanced learning
  • Strategic agility: strategic co-creation allowing for emergence to take place
  • Enabling leadership: creating a supporting environment and make room for self-leadership and development
  • Organizing for adaptability: structures that support all above.

In several organizations I have led and coached cross-functional teams of change agents. I have worked with business development related to customer focus and service design and digitization. I have supported top managers with the strategy process and it’s execution in a number of organizations, such as E.ON, Acando, public transportation and other public agencies, OECD, MediaCom Digital.

Since 2017 I work in my consulting business Ambiwise helping leaders and their teams to unleash their potential for future prosperity. Ambiwise stands for longterm thinking combined with empowered execution. We work as a strategic partner to our clients to deliver excellence. To that end, I collaborate with experts in business innovation, organizational network analysis (ONA) och graphic facilitation. Welcome to contact me!

 

 [:]