Områden

Organisation, ledarskap och styrning behöver en ordentlig uppdatering för vår samtid och framtid. Många talar om vikten av lärande organisation, vi kallar det levande strategi för en livskraftig verksamhet. Det bygger på en helhetssyn på kontext, strategi, kultur, och strukturer för genomförande:

  • Sensemaking: hur vi uppfattar situationen styr hur vi agerar, och när vi agerar har vi möjlighet till lärande. Därför är sensemaking en avgörande förmåga i en tid som präglas av förändring och komplexitet. 
  • Levande strategi: en strategiprocess som ger utrymme för emergens och som blir till liv i beteenden och kulturen.
  • Medveten kultur: psykologisk trygghet skapar goda förutsättningar för utveckling och värdeskapande.
  • Organisering för förnyelsekraft: strukturer som stödjer allt ovan.

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team / förändringsagenter för nyskapande utveckling. I en del företag har jag arbetat med att stödja införande av självorganisering. De senaste 15 åren har jag arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus och service design, lean, agilt och digitalisering. Det har jag gjort i E.ON, Acando, Skånetrafiken, myndigheter, OECD, MediaCom Digital.

Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar – jag hjälper dig att navigera!