Vad jag gör

Jag hjälper ledare och team med att skapa morgondagens företag genom att tydliggöra samt realisera sin potential: levande strategi för en livskraftig verksamhet. Det gör jag baserat på 20 års erfarenhet och en helhetssyn på kontext, kultur, strategi och strukturer för genomförande. 

  • Utvecklar, leder och coachar förändring i företag och andra organisationer. Det kan handla om att arbeta med ett nätverk av förändringsagenter för att öka agilitet och innovationskraft i en organisation.
  • Faciliterar strategiska processer och hjälper er att hantera glappkontakt och skapa en röd tråd från omvärldsfaktorer till strategigenomförande.
  • Förmedlar insikt och inspiration i föreläsningar och workshops.
  • Strategiska samtal för ledare som vill ha perspektiv och en oberoende samtalspartner i frågor som rör förändringsledarskap, strategi, organisation, företagskultur.

I flera verksamheter har jag arbetat med att leda och coacha tvärfunktionella team för att skapa förändring. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus och service design (med NPS som metod, och med lean) och digitalisering. När det är hög grad av komplexitet, med många perspektiv att ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta. Jag stöttar ledningsgruppens arbete med strategiska förändringsprocesser i ett flertal verksamheter och är handledare i strategiskt tänkande för mastersstudenterna vid Ekonomihögskolan i Lund. 

2017 startade jag konsultföretaget Ambiwise som hjälper chefer och team att navigera i förändring och att realisera sin potential för fortsatt framgång. Ambiwise står för en kombination av långsiktigt tänkande och handlingskraft. För att leverera nyskapande lösningar samarbetar jag med partners inom business innovation, nätverksanalys (ONA) och grafisk facilitering. Välkommen att kontakta mig för att bolla dina visioner och utmaningar – jag hjälper dig att navigera!