Organisering för förnyelse

I ett samhälle som präglas av komplexitet och förändring bör vi kanske inte fokusera så mycket på organisation, utan mer på organisering och hur vi samspelar. För att vara livskraftig i vår värld behöver organisationen anpassa sig till sin omgivning, och den behöver fungera för människorna som ingår i organisationen. När förändring är en konstant faktor behövs en mer anpassningsbar organisering och en lärande organisation. Förändring är en levande process och bör vara knuten till initiativ för att förbättra verksamhetens värdeerbjudande och utvecklas i alla hörn av organisationen. Företag som är i tillväxt strävar efter att etablera de strukturer som de behöver, snarare än att följa en modell som skapats under helt andra förutsättningar. Med 20 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, utvecklingsstrateg, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register och erfarenhet som behövs för att stödja, utbilda och coacha förändring och transformation. Jag arbetar med en helhetssyn där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:

  • agil och lärande organisation;
  • självorganisering och medskapande ledarskap;
  • förändra hur ni samarbetar med stöd av organisatorisk nätverksanalys (ONA);
  • stöd till förändringsagenter för utveckling som får effekt i en större organisation.

Hör gärna av dig till mig!