Organisering

I ett samhälle som präglas av komplexitet och förändring lägger vi mindre fokus på organisationen, och mer på organisering och hur vi samspelar. För att vara livskraftig i vår värld behöver organisationer anpassa sig till sin omgivning, och de behöver fungera för människorna som ingår i organisationen. När förändring är en konstant faktor behövs innovation, lärande och en flexibel organisering som klarar att möta komplexitet. Med 20 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, utvecklingsstrateg, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register och erfarenhet som behövs för att stödja, utbilda och coacha i organisationsutveckling och organisering. Jag arbetar med en helhetssyn där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:
  • självorganisering och medskapande ledarskap;
  • lärande organisation;
  • värdeskapande nätverk.
Hör av dig!