Organisering för förnyelsekraft

I ett samhälle som präglas av komplexitet och förändring bör vi kanske inte fokusera så mycket på organisation som ett objekt, utan mer på organisering och hur vi samspelar. En organisation är en grupp individer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. För att vara livskraftig behöver en organisation anpassa sig till sin omgivning, och den behöver fungera för människorna som ingår i organisationen. När förändring är en konstant faktor behövs en anpassningsbar organisering snarare än en fyrkantig organisation med sporadisk förändringsledning. Det är situationsberoende men i många fall behövs mer flexibilitet. Företag som är i tillväxt bör sträva efter att etablera de strukturer som de behöver, snarare än att följa en mall som skapades i ett annat århundrade. Med 20 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register som behövs för att stödja, utbilda och coacha förändringsresor och transformation. Jag arbetar med en integrerad approach där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:

  • självorganisering och distribuerat ledarskap;
  • förändra hur ni arbetar med stöd av organisatorisk nätverksanalys (ONA);
  • förändringsagenter för utveckling i en större organisation.