Organisationsutveckling

För att vara livskraftig i vår värld behöver organisationer anpassa sig till sin omgivning, och de behöver fungera för människorna som ingår i organisationen. Kunder har högre förväntningar på service och bemötande. Fokus flyttas från produkt till helhetsupplevelse och nytta. När förändring är en konstant faktor behövs innovation, lärande och en flexibel organisering som klarar att möta de olika behoven. Med 15 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, utvecklingsstrateg, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register och erfarenhet som behövs för att stödja, utbilda och coacha i organisationsutveckling. Först kommer syfte, människor och kontext, sedan anpassas strukturerna för att ge maximal support. Jag arbetar med en helhetssyn där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:
  • självorganisering och samskapande ledarskap;
  • lärande organisation;
  • värdeskapande nätverk.
Hör av dig!