Organisationsutveckling

[:sv] För att vara livskraftig i vår värld behöver organisationer anpassa sig till sin omgivning, och de behöver fungera för människorna som ingår i organisationen. Kunder har högre förväntningar på service och bemötande. Fokus flyttas från produkt till helhetsupplevelse och nytta. När förändring är en konstant faktor behövs innovation, lärande och en flexibel organisering som klarar att möta de olika behoven. Med 15 års erfarenhet från olika miljöer som förändringsledare, utvecklingsstrateg, managementkonsult och verksamhetsutvecklare har jag det breda register och erfarenhet som behövs för att stödja, utbilda och coacha i organisationsutveckling. Först kommer syfte, människor och kontext, sedan anpassas strukturerna för att ge maximal support. Jag arbetar med en helhetssyn där strategi, kultur och strukturer för genomförande samspelar för maximal effekt.

Det kan gälla:
  • självorganisering och samskapande ledarskap;
  • lärande organisation;
  • värdeskapande nätverk.
Hör av dig!

 [:en]I work with organizational agility: make work work at the edge between what is and what can be.

In a world in transition, rather than focusing on organization, it is more relevant to look at organizing and how we interact. In a world in constant flux , an organization needs to adapt to its contexts, and it needs to support the people working in it: Fit for context, purpose and fit for humans. How do we get to agility? We need open, innovative, adaptable and learning organizations that are relevant to the current reality rather than copied from a different time or place. With 20 years of experience from various organizations I have the experience, knowledge and know-how to support, educate and coach transformation and change. I take a complexity-informed and holistic approach to context, strategy, purpose, culture and structures for execution.

Get in touch if you work with:

  • Self-organization and participatory leadership
  • Learning organizations
  • Value-creating networks.

Let’s talk!

 [:]