Tidigare events

[:sv]Finns det utrymme för strategiskt tänkande i vardagen när världen präglas av omvälvningar och hög förändringstakt? Vad innebär det att leda i komplexitet? Vilka är genvägarna till att balansera en stadig kurs som ger resultat med lyhördhet och anpassning? Detta seminarium fokuserar på några centrala paradoxer och principer i modernt ledarskap tillsammans med Dave Snowden, en av de ledande rösterna inom tillämpad komplexitet (ComplexAdaptive Systems):

Tydlighet & Utforskande

Kort sikt & Lång sikt

Styrning & Möjliggörande

Vi kommer att ta upp hur du hjälper din verksamhet i övergången från

… Samordning till Koherens

… Planering till Situationsanpassning

… Design thinking till Design scaffolding 

Seminariet vänder sig till ledare, förändringsledare och alla vars arbete innefattar strategiskt ledarskap. Du får möjlighet att ställa dina klurigaste frågor till Dave Snowden, som är känd för att inte stå svarslös.

Under 2018 gjorde han uppskattade föreläsningar på Agile People i Stockholm och Offentliga Rummet i Göteborg. Nu får du chansen att träffa honom i Malmö!

Fredag 25 Januari Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

Agenda

13.40 –              Välkommen

14.00 – 16.00   Seminarium med Dave Snowden

16.00 – 16.30   Sensemaking session med möjlighet att ställa frågor

16.30 – 17.30   Mingel, öl, snacks.

Anmäl dig till anna@ambiwise.se  0708-7639 78.

Du kan också anmäla dig och betala via Eventbrite.

 

Dave  Snowden is the world-renowned founder and Chief Scientific Officer of Cognitive Edge and the founder and Director of the Centre for Applied Complexity at the University of Wales. His work is international in nature and covers government and industry looking at complex issues relating to strategy, organisational decision making and decision making. He previously worked for IBM where he was a Director of the Institution for Knowledge Management and founded the Cynefin Centre. He is also the main designer of the SenseMaker® software suite, deployed in both Government and Industry to handle issues of impact measurement, customer/ employee insight, narrative-based knowledge management, strategic foresight and risk management. Read his article in HBR A Leader’s Framework for Decision Making.

Arrangör: Anna Lundbergh, grundare av Ambiwise, stödjer ledare och deras team med organisation och levande strategi i komplexitet, själv-organisering och sensemaking. Anna har 20 års erfarenhet av att arbeta med strategisk förändring i varierande verksamheter och roller från Bokus till E.ON, OECD, Statskontoret och offentlig sektor.

[:en]Can we fit long-term thinking with the busyness of everyday life and an unstable situation in our world? In times of complexity where we don’t have a clear sight. How do we navigate in a transforming marketplace with a steady stream of opportunities and challenges? How do we adapt as we go, yet keep course? What’s the implications on management and governance? This seminar will address some key paradoxes of work in the 21st century:

 

Clarity & Uncertainty

Short-term & Long-term

Governance & Emergence

 

You will learn how to enable organisations to shift focus from…

… Alignment to Coherence

… Standards to Situations-based

… Design thinking to Design scaffolding

 

This seminar turns to managers and professionals working with strategic leadership in business and public sector. You will get the opportunity to get answers to your most tricky questions on strategic thinking in complexity from Dave Snowden, a brilliant global mind, professor and practitioner.

Friday January 25th at Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

Agenda

13.40 –              Welcome

14.00 – 16.00   Seminar with prof Dave Snowden

16.00 – 16.30   Sensemaking session including Q&A

16.30 – 17.30   Casual mingle, beer, snacks.

 

Register to anna@ambiwise.se  0708-7639 78.

Dave  Snowden is the world-renowned founder and Chief Scientific Officer of Cognitive Edge and the founder and Director of the Centre for Applied Complexity at the University of Wales. His work is international in nature and covers government and industry looking at complex issues relating to strategy, organisational decision making and decision making. He previously worked for IBM where he was a Director of the Institution for Knowledge Management and founded the Cynefin Centre. He is also the main designer of the SenseMaker® software suite, deployed in both Government and Industry to handle issues of impact measurement, customer/ employee insight, narrative-based knowledge management, strategic foresight and risk management. Read his article in HBR A Leader’s Framework for Decision Making.

Organizer: Anna Lundbergh, founder of Ambiwise, supporting leaders and change makers with organizational & strategic agility in complex times, self-organisation and collaborative sensemaking. She has 20 yrs of experience from working with strategic development in a range of organizations from Bokus to E.ON, OECD, Statskontoret and public sector.[:]