[:sv]Wayfinding – omdöme & relevans 17/9 Malmö[:]

[:sv]Insikten har landat hos många personer, företag och organisationer att vi behöver uppdatera våra sätt att arbeta för att hantera dagens utmaningar, vara relevanta på marknaden och i samhället i stort men också för att fungera som individer och medarbetare. Men hur gör man? Det tycks finnas en djungel av nya begrepp. Var startar jag och vad är nästa kloka steg framåt? Det är temat för detta seminarium som fokuserar på situationsförståelse och hur vi hanterar komplexitet och ständig förändring.

 

  • Hur skiljer vi på det som är komplext och det som är komplicerat? Öppna system och slutna? Vi tar hjälp av Cynefin, ett ramverk för att orientera sig och välja tillvägagångssätt utifrån situation.
  • Utveckla din egen kompass.
  • Vad utmärker nyskapande organisationer?
  • Hur tacklar du de spänningar som uppstår mellan tidigare strukturer och de nya?

 

Du får med dig insikt och metoder för att agera, baserat på vedertagen kunskap och forskning. Tag gärna med ett dilemma/frågeställning som är aktuell i din arbetssituation.

 

8.30 – 12.00    Tisdag 17 September

 

Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Max 15 deltagare

 

För företag: 2.300 kr exkl moms

För privatpersoner: 1.800 kr

 

Förmiddagsfika med kaffe/te, macka ingår. Varmt välkommen! Anmäl dig här

 

Detta är det första seminariet i en serie som adresserar kompetens för framtidens arbetsliv, organisering, samarbete och ledarskap.

 

 

Anna Lundbergh är utvecklingsstrateg, förändringsledare och grundare av Ambiwise som stödjer team och organisationer med kapacitet i komplexitet, framförallt levande strategi, utvecklingskultur och organisering. Anna har 20 års erfarenhet av förändringsarbete och tvärfunktionell verksamhetsutveckling kopplat till kundfokus, företagskultur och digitalisering i varierande miljöer från Bokus till E.ON, Skånetrafiken, OECD och statliga myndigheter. Hon är även nätverksledare för Teal for teal Malmö. Kontakta Anna på mobil nr 070-876 39 78 eller via mail: anna@ambiwise.se

 

Ambiwise är medlem i nätverket kring Cognitive Edge vars grundare Dave Snowden är skapare av Cynefin och världsledande namn inom tillämpning av forskningen kring komplexa adaptiva system.

 [:]