[:sv]Utveckling av ledarskap 11/6[:]

[:sv]

Man kan beskriva ledarskap på många olika sätt. Bland annat i nivåer av komplexitet och olika perspektiv på organisationen, uppgifternas komplexitet och vilka resurser som krävs av individerna. Tillsammans kommer vi att utforska olika nivåer i praktiska övningar och diskutera hur de relaterar till andra modeller och teorier inom området ledarskap och organisation.

Mötet inleds med att Kristian Stålne, Malmö Universitet, presenterar resultat och insikter från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om ledarskapsutveckling i komplexa organisationer.

Välkommen! Anmäl dig i Foo cafés eventkalender.

Tisdag 11/6 kl 17.30, Foo Café, Media Evolution City, St varvsg 6, Malmö.

Agenda

17.30-18.00: Check-in och introduktion

18.00-18.40: Forskningsresultat och introduktion av övning, Kristian Stålne

18.40-19.00:

Paus 19.00-19.50: Gruppövning, diskussion

19.50-20.00: Check-out.

Teal for teal är ett nätverk kring utvecklingen av syftesdrivet ledarskap och organisationer med avstamp i Reinventing Organizations. Vi vänder oss till ledare, förändringsledare, verksamhetsutvecklare, HR-specialister, coacher och intresserade. www.tealforteal.se

Kontaktperson Anna Lundbergh, Teal for Teal Malmö 070-876 39 78 [:]