Business IntelligenceFutureInnovationLeadershipSensemakingStrategyTransformationOrganization

Collaborative Sensemaking 17/10

Vad lärde du dig i veckan? Vad förvånade dig?

Denna veckan höll vi en öppen workshop i collaborative sensemaking, jag och Helene Stalin Åkesson, graphic recorder, med 20 deltagare. Jag ska berätta något som jag lärde mig.

Men först några ord om varför och vad. Med de förändringar och den komplexitet som finns i vår värld idag så finns det gott om tillfällen att lära nytt. Det är helt enkelt en förutsättning. Företag kan inte längre förlita sig på exploatering av befintliga resurser, de söker nya lösningar, tjänster och innovation. Man kan ha lust att stänga av bruset för att fokusera på att leverera enligt plan, men med det följer också risker. Det är inte ens ett fritt val. Din identitet, världsbild och ett antal andra faktorer påverkar hur du tar till dig information och agerar på den, om du gör det. Vi har sett flera exempel på överraskningar inom politiken både internationellt och i Sverige de senaste åren. Filterbubblan har blivit ett begrepp. Orsaken till överraskningseffekten har inte varit att informationen saknades, utan hur den tolkades, med skygglappar.

Ledare har genom sin position överblick men inte den fullständiga bilden. Experten har sakkunskap inom ett avgränsat område. Under rätt förutsättningar så kan vi addera våra respektive perspektiv till varandra och skapa en plattform för fruktbar dialog och handling. Rätt förutsättningar är bland annat att vi varken hetsar på utan eftertanke men inte heller fastnar i planerande, att vi undviker att gå i fällan som kallas grupptänkande och så vidare. De mest framgångsrika ledningsgrupperna ägnar mer tid åt utforskande av problemställningar än andra. Det lägger grunden för effektiv handlingskraft. Organisationens framgång är resultatet av dess samlade sensemaking (meningsskapande).

För att hantera komplexitet behöver samarbeta i mångfald över organisatoriska och funktionella gränser. Heterogena team skapar bättre resultat men vägen dit känns jobbigare när deltagarna inte per automatik har samsyn. Något som kom upp i workshopen som faktorer som kan stärka detta gemensamma utforskande var tydlighet, mål osv. När vi sedan diskuterade risker så nämndes förutfattade meningar och att vara fastlåst vid en lösning i ett alltför tidigt skede. Skygglapparna. Samtidigt som vi strävar efter så mycket klarhet som möjligt, behöver vi utveckla förmågan att stå kvar i utforskandet, i landet mellan ordning och kaos. Det är där de nyskapande lösningarna uppstår. Så min egen lärdom var detta: det stora behovet av tydlighet, mål, principer som är utformade för att stötta vår gemensamma utveckling. Det är ett område som jag kommer att arbeta vidare inom. I komplexa situationer har vi inte kontroll, utan navigerar fram, prövar, gör misstag och skapar lärtillfällen. Bäst blir det när vi gör det tillsammans.

”Jag är övertygad om att detta är framtiden!” sade en av deltagarna efter avslutad workshop. Och framtiden börjar nu. Vad är ditt nästa steg?

Välkommen att kontakta mig, Anna

Anna Lundbergh, verksamhetsutvecklare med många års erfarenhet från privat och offentlig sektor. Jag ger föreläsningar och workshops som är interaktiva samtidigt som underlaget är baserat på relevant forskning. I collaborative sensemaking tar vi upp drivkrafter och effekter samt hur du får det bästa du teamets kollektiva intelligens. 

Artikeln är även publicerad på LinkedIn