LeadershipTealOrganization

Ledarskap: perspektiv och praktik

Hur ofta tränar vi på att byta perspektiv? Och på att systematiskt lägga samman vyerna till en större helhet? Den senaste träffen i nätverket Teal for teal Malmö hade temat Integralt ledarskap i praktiken med Bettina Hartmann från Köpenhamn som coach och facilitator. Hon talade om betydelsen av att betrakta olika perspektiv och att ha balans i systemet, för en god livskvalitet och ett gott ledarskap. Vi gjorde en scenarioövning i grupp med de fyra kvadranterna (se bild) som utgångspunkt: utforskade olika perspektiv och lade samman dem till en helhet (integrerade dem, därav integralt ledarskap, grundtanken är att perspektiven kompletterar varandra och att alla behövs). Vilket perspektiv faller sig mest naturligt för dig: Det individuella eller som del i ett kollektiv? Tar du det inre, subjektiva perspektivet eller det yttre, objektiva?

Vi gick in i övningen som 25 individer där de flesta träffades för första gången men två timmar senare kändes det nästan som att vi hade ett företag tillsammans, precis som i scenariot. Denna övning passar bra till en kickoff eller som start på strategidagar/verksamhetsplanering.

Du som missade det här tillfället men är intresserad av organisation & ledarskap är välkommen till våra kommande träffar med Teal for teal Malmö. Nästa gång: 17/10.  

Håll dig uppdaterad via LinkedIn-gruppen Teal for teal Sweden, Facebook-sidan Teal for teal Malmö eller www.reinventingorganizations.se   Hör gärna av dig!
Anna