[:sv]Plötsligt händer det[:]

[:sv]Plötsligt händer det! För 15 år sedan arbetade jag som utvecklingsstrateg på Statskontoret i Stockholm och vi fick regeringsuppdrag att titta på potentialen för med digitalisering i myndigheterna. Vi arbetade med flera myndigheter och olika ärendeslag. Spoiler: potentialen (för effektivisering) bedömdes som stor. Idag hör jag på morgonnyheterna att socialtjänsterna robotiserar sin ärendehandläggning och att “utvecklingen går väldigt fort”. Ketchupeffekten. Så tänker jag på rekryterare som jag träffade när jag flyttade till Skåne som frågade efter resultat som jag åstadkommit i arbetet. Och att i takt med att förändringar av digitaliseringen slår igenom i arbetslivet, med fler karriärbyten osv att de som rekryterar också behöver uppdatera sina urvalsmetoder. Med ökad komplexitet försvinner de enkla sambanden input -> output. Och när det gäller den klassiska intervjufrågan om resultat, där kommer vi människor inte att kunna tävla med robotarna i produktivitet. Viktigare att kunna möjliggöra resultat. [:]