[:sv]Att växa som vuxen[:]

[:sv] När vi ställs inför utmaningar så växer vi ofta med dem. Du kanske känner igen det om du har bott utomlands, bildat familj eller gått igenom en kris av något slag. Det medför vanligtvis att vi får ökad självkännedom och ser nya perspektiv. För tonåringar är det ofta viktigt med social grupptillhörighet men så småningom skapar man en självständigare identitet, tar ansvar för sin närmiljö och kanske vidare än så. Vi mognar och utvecklar förmågan att tänka komplext. Ibland kan det vara som Johan Cullberg skrev i sin berömda “Kris och utveckling” att vi kan behöva en period av omprövning. Men denna mognadsutveckling kan också ske över tid under flera år och eftersom vi spenderar mycket tid på vår arbetsplats är det en arena där vi kan utveckla våra förmågor genom att få ökat ansvar, feedback osv. I och med att samhällets komplexitet och utmaningar har ökat, så ökar också efterfrågan på transformativt ledarskap och på förmågor att hantera komplexitet och paradoxer.

 

Läs mer:
“Vuxen men inte färdig. Vuxenutvecking – stadier av komplexitet och mening”, Kristian Stålne (En bok som jag var redaktör för.)

“Livsutvecklingens psykologi”, Kristina Elfhag (Jag har bidragit till denna bok med ffa managementperspektiv.)

“Immunity to change”, Robert Kegan & Lisa Laskow Lahey

“Changing on the job”, Jennifer Garvey Berger

Samhällsutmaningar kräver satsning på vuxenutveckling“, DN Debatt 2019

 

[:]

Med Susanne Cook-Greuter och Robert Kegan. Båda två är framstående psykologer och forskare inom vuxenutveckling.