[:sv]Transformativt ledarskap[:]

[:sv]Häromdagen fick jag frågan vad som kännetecknar transformativt ledarskap.

Ibland görs skillnad mellan “låt-gå”-mentalitet, transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap.

Transaktionellt ledarskap kopplas till klassisk mål- och resultatstyrning. Transformativt ledarskap handlar om att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarna. En transformativ ledare är autentisk och en förebild genom att gestalta värderingar genom sitt agerande. En transformativ ledare inspirerar och sprider motivation med hjälp av en tydlig vision och att göra alla delaktiga i att ta fram en handlingsplan. Vidare så ger den transformative ledaren intellektuell stimulans med utmaningar och nya perspektiv. Slutligen visar en transformativ ledare individuell omtanke genom att ta hänsyn till medarbetarens personliga förutsättningar och drivkrafter för att stötta individens utveckling. Här kan man också nämna det som kallas “servant leadership” och som är mer fokuserat på att utveckla individerna medan transformativt ledarskap har fokus på att förflytta hela teamet mot ett gemensamt mål. De här kriterierna på transformativt ledarskap baseras på Bernard M. Bass arbete.

[:]