BooksCultureInnovationLeadership

Psykologisk trygghet för lärande och innovation

Vad är viktigt för framtida framgång?

  • Innovation.

Vad skapar innovation?

  • Bra, högpresterande team.

Vad skapar bra, högpresterande team?

  • Amy C Edmondson

Ok, nu överdriver jag lite, men hon är en av de främsta ledarskapsforskarna och jag menar att hennes arbete förtjänar uppmärksamhet. Kanske har du hört hennes namn från någon av alla de artiklar som uppmärksammat Googles projekt Aristotle där gjorde en djupdykning i sin verksamhet för att ta reda på vad som kännetecknar deras bästa, mest högpresterande team. Det resulterade i en lista på ett antal kännetecken där den avgörande faktorn visade sig vara “Psychological safety”, dvs att folk känner sig trygga att vara sig själva, att uttrycka sig fritt. Vilket är just det ämne som Amy C Edmondson, Professor i Ledarskap och Management vid Harvard Business School, forskat på ungefär sedan Google grundades (slutet av 90-talet). Det är när vi vågar göra misstag och tala om dem i en tillitsfull miljö som vi lär oss nytt och blir bättre. Ett öppet kommunikationsklimat där folk samtidigt känner sig trygga gynnar helt enkelt alla. Men det finns mekanismer i vår natur som håller oss tillbaka från öppen kommunikation och utforskande:

    • Vi missar att vi faktiskt inte har hela bilden.
    • En utbredd och djupt rotad rädsla för att verka dumma.
    • Vi tror att vi inte har tid, att mer kommunikation kommer att sinka oss.

Vi kommer tillrätta med det genom att ha tydliga förväntningar i organisationen och sträva efter klarhet kring misstag och vad vi lär oss av dem. Chefer bör bjuda in medarbetarna till att uttrycka sig genom att ställa frågor, att skapa möten och forum där samtalen är levande och det finns stödjande strukturer. När något har gått snett är det viktigt att erbjuda hjälp och diskutera lösningar och nästa steg. Forskningen visar att psykologisk trygghet i kombination med utmaningar främjar lärande, innovation och resultat.

Om du fortfarande inte läst hennes bok Teaming så är det en varm rekommendation! Den är bra, aktuell och skriven på ett tillgängligt språk. Nu har Amy C Edmondson kommit med en ny bok: The Fearless Organization – Creating Psychological Safety In The Workplace For Learning, Innovation & Growth. Jag har inte hunnit läsa den ännu men lyssnade på henne i Mark Crowleys podcast-intervju.

“Ett av de mest destruktiva ledarskapsbeteendena som finns är att utöva kontroll genom rädsla och att sätta folk på plats. Neurovetenskap och psykologi-forskningen är tydliga med att det här inte fungerar. Vi lever i en kunskapsera.”

Vi behöver ta vara på talang och kreativitet. De goda ledarna är trygga i sig själva och medvetna, de bryr sig om vad andra tycker men inte i sådan utsträckning att de är bekräftelsesökande. De är nyfikna, ställer frågor och svarar konstruktivt på den respons de får. 

 

Läs: The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth by Amy C Edmondson

Lyssna på podcastintervjun: AMY EDMONDSON: WHY PSYCHOLOGICAL SAFETY BREEDS EXCEPTIONALLY HIGH PERFORMING TEAMS Lead from the Heart

Se: TED-talk “How to turn a group of strangers into a team”

Se: TEDxtalk “Building a psychologically safe workplace”

/ Anna Lundbergh