[:sv]Självorganiserande sjuksköterskor (Buurztorg)[:]

[:sv]

Sjuksköterskor som arbetade i hemtjänsten i Nederländerna kände att arbetssituationen skavde. De skulle finnas till för att vårda dem som var i behov av stöd och vård i hemmet men arbetsdagarna präglades av checklistor och hålltider. Så en liten grupp gick samman och startade ett hemtjänstföretag med brukaren i centrum och med utgångspunkten att förbättra deras tillvaro och närmiljö. Allteftersom att det blev fler anställda fortsatte de att arbeta i självstyrande team av 12 sjuksköterskor. Det finns ett webbaserat stöd för arbetet och på chefens – Jos de Blok heter han – blogg kan medarbetarna kommentera och föra dialog kring verksamheten och dess utveckling. De expanderade in i fler områden såsom mental hälsa och barn- & familjevård. Tio år efter starten fanns de i 24 länder och hade en omsättning på cirka 3 miljarder kronor. Kostnaden per timme blir högre med detta arbetssätt men i det stora hela så krävs färre timmar totalt. Enligt en studie som gjorts av konsultföretaget Ernst & Young skulle det nederländska hälso- & sjukvårdssystemet göra en kostnadsbesparing på 40% om all vård strukturerades på detta sätt. 30 organisationer i Nederländerna använder nu Buurtzorgs webbstöd. Medarbetarna trivs och Buurtzorg har i flera år utsetts till bästa arbetsgivare i Nederländerna. Summa summarum så blir det högre vårdkvalitet,  lägre kostnader och nöjdare medarbetare!

Grundantagandena för arbetet är:

  • Människor vill ha kontroll över sina liv så långt som är möjligt.
  • Människor strävar efter att upprätthålla eller öka sin livskvalitet.
  • Människor söker social interaktion.
  • Människor söker varma relationer med andra.

“I believe in client-centered care, with nursing that is independent and collaborative” says Jos de Blok, Director and CEO, Buurtzorg Nederland, “The community-based nurse should have a central role – after all they know best how they can support specific circumstances for the client.”

 

 

Källa: www.buurtzorg.com

 

 [:]