Sensemaking

Sensemaking

När vi förenklar på ett reduktionistiskt sätt (överförenklar), så blir läget komplicerat.

Det vi behöver söka är ”simplicity beyond complexity”, det vill säga att bejaka komplexiteten och dra slutsatser baserat på mönster i den.