TravelHack

Hur kan vi förbättra resandet, på ett hållbart sätt? Denna helgen samlades 76 personer för att i 20 olika lag att skapa nya smarta tjänster baserade på trafikdata, bland annat utifrån api:er som finns presenterade på Trafiklab.se. Det var hackeventet TravelHack som tog plats på Institutionen för tillämpad IT i Göteborg. Jag tittade förbi för att se presentationerna av de nyutvecklade tjänsterna. Utöver själva tjänsterna är jag intresserad av upplägget, det här sättet att arbeta.

“TravelHack” is launched as a service innovation competition with a special focus to improve how people travel in a sustainable manner.

Hur gick det till? Eventet startade på lördagen med en genomgång av relevanta datakällor samt juryns bedömningskriterier. Presentationerna finns här på slideshare. I förväg hade privatpersoner uppmuntrats att posta sina idéer/önskemål om appar och tjänster till TravelHack. Ett antal framtagna Personas (vidareutveckling av målgrupper) presenterades. Lagen skulle förhålla sig till dessa samt även ta fram en sk business model canvas, dvs en kortfattad affärsplan. Därefter hade utvecklarna 24 timmar på sig att skapa tjänster, som skulle presenteras kl 13 på söndagen. Svettigt! Men var hög klass på lösningarna, såväl som på arrangemanget. Efter att alla presenterat sina arbeten var det dags för en jury att överlägga och utse vinnare i olika kategorier.

Vad var det för tjänster som utvecklades? Några tjänster handlade om samåkning, andra om klimatpåverkan. Ett par stycken byggde på idén att man enkelt ska få en överblick över sina pendlingsmöjligheter när man letar bostad. Ytterligare andra var spel (gamification). Vinnare av Best Prototype award var Commutify, en spellösning där resenären plockar poäng och belönas med erbjudanden. Best Team award och Business Region Göteborg Entrepreneur award gick till buynearby.se som går ut på att man enkelt ska kunna se resvägar och pendlingsmöjligheter när man tittar på ny bostad. Developers Recognition award fick team Foo för av.vikel.se – ett öppet api för inrapportering av störningar i trafiken, tänkt att användas av såväl personal i kollektivtrafiken som resenärer. My Idea award (bästa förslag från användare) gick till Hans-Erik Spjuth. Mest jubel i publiken rönte nog Inkastaren, en av samåkningstjänsterna.

En deltagare presenterar teamets tjänst samtidigt som Joakim Jardenberg multitaskar med att anteckna, twittra och sköta webbsändningen. 

Redan under presentationerna kom det spontana kommentarer i stil med “den här tjänsten skulle man kunna slå ihop med den som team X presenterade” och “Ni borde ta kontakt med Y som ett nästa steg för att vidareutveckla ert koncept.”. Skoj och inspirerande med en så öppen och kreativ miljö. Själva dragningarna gick mycket fort och jag kunde önska att vi hade mer tid. Det hade varit kul att revidera här; slå ihop och bygga vidare och kanske lägga lite mer krut på affärsplanerna efter denna första genomgång och feedback. Men det är väl min drivkraft att bygga upp och vidareutveckla koncept som ger sig till känna. Det ska inte tolkas som att tävlingsbidragen var otillräckliga, tvärtom så var det imponerande arbetsinsatser på 24 timmar! Jag uppskattar att tävlingen var så allomfattande; att man hade med en kategori med idéer/önskemål från användare, målgruppstänk och krav på affärsplaner. Tack till arrangörerna och till deltagarna för ett inspirerande event.