The Leader’s Guide to Radical Management

Steve Dennings bok The Leader’s Guide to Radical Management har undertiteln Reinventing the workplace for the 21st century och handlar alltså om hur företag behöver förändras när det gäller organisation och ledning för att motsvara nya tider. Management har präglats av den industriella eran, vilket har ökat effektivitet och produktivitet. Men många organisationer – det gäller offentliga verksamheter såväl som storföretag – har blivit stora byråkratier där människor inte trivs och inte skapar värde för kunderna i den utsträckning de borde. I ett företagsklimat som innehåller allt fler tjänsteföretag och kunskapsintensiv verksamhet, vilka principer gäller då för ökad innovationsförmåga? Jo, ett fokus på att glädja kunderna och att man levererar värde åt kunden i varje steg. Själv-organiserande team, ständiga förbättringar, total transparens och interaktiv kommunikation är ingredienserna.

 

“Radical management is about mobilizing the energies, spirit, and ingenuities of workers and focusing them on delighting clients and to go on doing it time after time in a sustainable way.”

 

Det är en utmärkt bok till sitt innehåll och jag gjorde många understrykningar. Denning delar med sig av egna erfarenheter varvat med mer generella beskrivningar av hur läget är och hur det bör vara. Varje kapitel avslutas med en checklista för hur man jobbar med självorganiserande team, ständiga förbättringar osv. Jag kan dock tycka att titeln inte gör boken rättvisa. De grundläggande idéerna kommer i mångt och mycket från agil utveckling och från de platta organisationer som vi i Sverige är ganska vana vid, så det upplevs kanske inte som så radikalt. Det förhärskande sättet att organisera och leda verksamheter behöver förändringar, i vissa fall ganska omfattande sådana och det är det som är det radikala. Det moderna ledarskapet kännetecknas dock av iterationer, ett stegvis framåtskridande. Hursomhelst, om du intresserar dig för management, samtiden och framtiden så bör du läsa denna bok.