Leadership 2. Vad varje ledare bor ha i sin verktygslada

Nästa seminarium leddes av George Smidelik från IHM Business school som startade med att citera John Seddon:

En bättre form av ledarskap är att få människor att förstå och påverka systemet. […] fokus på att skapa mervärde för kunderna och uppfylla syftet.

Han gled sedan över till Aaron Antonovskys idéer om KASAM, känslan av sammanhang, som baseras på Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet. En god ledare påvisar syftet och skapar förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppgifter. Han talade också om vikten av positiva rollförväntningar. Avslutningsvis ritade han upp ett libidogram: ett diagram över lust (till arbetet) över tid, något som med fördel används i medarbetarsamtal kompletterat med frågan vad drar upp kurvan resp vad tynger den?