Leadership 1. Coachande ledarskap

Deltog i en ledarskapsdag i veckan, arrangerad av Utbildning.se, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer. Den första föreläsningen gavs av Hillevi Cederberg från Astrakan och handlade om coachande ledarskap. Hon uppehöll sig främst kring ledarskap, baserat på Stephen R Covey’s 7 habits of highly effective people.  De 7 vanorna handlar om: Proaktivitet, Mål, Prioriteringar, Win-win, Lyssna, Synergier och att Vässa sågen. Jag känner väl till Covey men det var ändå intressant att höra på Hillevi. En god ledare vet vart man är på väg och håller målet levande varje dag, sa hon. En god ledare lyfter fram medarbetarnas passion och tänker “Vem mer kan vi lyfta in? Vem behöver jag nu träna upp?”. Avslutningsvis fick vi en käck akronym: G(oal) R(eality) O(ption) W(hat).