Leadership 3. Ledaren – en CFO for humankapitalet

Det sista seminariet jag deltog i  på ledarskapsdagen var med Anders Heierson från Executive People. Hans grundtes var att i en tid då företagens produkter och priser blir alltmer lika är det medarbetarna som står för USPen. Viktiga egenskaper för en god ledare är: kommunikation, personkännedom, förståelse, mod, tydlighet. Han betonade skillnaden mellan 2+2=4 (eller: Kompetens+Aktivitet-> Resultat) och 4=2+2 (Vi vill uppnå det här resultatet; vad behöver vi då för kompetens och aktiviteter? 4 kan lika gärna vara 1+3 eller kanske  till och med 1000-996). Han menade att SWOT konserverar ett upplevt läge utan prioriteringar och tryckte på att vi ska utgå från en gemensam målbild och sätta resultatmål. Det tillvägagångssättet ger mer energi och glädje och proaktivitet.

Medarbetarens 5 grundläggande behov:

  1. Säg vad du förväntar dig av mig
  2. Ge mig möjlighet att utföra
  3. Säg mig på vägen hur det går
  4. Hjälp mig när och där det är nödvändigt
  5. Bedöm och belöna min insats rättvist

Sedan talade han om företag som har gått så bra att olika personer har fått härja fritt utan att samverka mot målen och påminde om att team står för Together Everyone Achieves More. Samt  att chefer som är mer chefer än ledare får informella ledare och slog ett slag för externa mentorer. Det mesta i föreläsningen var bekant men något som jag blev intresserad av att kolla vidare på var Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). Jag har arbetat med SDI, IPU, MBTI och Belbin men ännu inte med IDI. Anders ritade upp en matris och uppmanade oss deltagare till självskattning. Grundbeteendestilarna är: Relator, Motivator, Processor och Producer.