Business Intelligence round table

Efter ledarskapsdagen gick jag rakt in i en rundabordsdiskussion om beslutstöd arrangerad av Affecto. En bas för diskussionen lades av presentationer från Gartner, från Affectos egen marknadsundersökning samt en presentation av Martin Durehed från Perstorp. Från Gartner rapporteras att pendeln nu svänger åt det hållet att verksamheten återtar kontrollen över business intelligence. Det konstateras att användarnivån är låg: av tilltänkta användare är det endast 28% som använder BI-lösningarna, vilket delvis förklaras med att användbarhetsfrågorna är underskattade. Affectos egen marknadsundersökning visade att användare inte hittar den information de söker och lägger alltför mycket tid på ovidkommande saker såsom att validera data. Sedan blev det en hel del prat om ERP, Cognos, SAP. Vi talade även om att merparten av medarbetarna bara behöver fasta rapporter och att det är ett fåtal personer som behöver tillgång till analysfunktionerna. Avslutningsvis kom vi in på Davenport och Harris förträffliga böcker Analytics at Work och Competing on Analytics.