Performance Management (Gary Cokins)

Speaking of Business Intelligence så läste jag i början av året Gary Cokins bok Performance Management – Integrating Strategy, Execution, Methodologies, Risk and Analytics. Det är inte den allra bästa bok jag har läst i ämnet men den innehåller en del guldkorn, exempelvis diskursen om business intelligence och performance management. Den sammanfattas såhär:

As in physics, BI is like potential energy, while performance management is the conversion of potential energy into kinetic energy.

Med andra ord, business intelligence, som handlar om att ha data och information, är blott lägesenergi. Performance management handlar om att dra nytta av denna information för åtgärder, rörelseenergi. En organisation kan inte nöja sig med att hålla koll på siffrorna, det gäller att förändra dem.