AcademyComplexityManagementSensemakingWorkshop

Omdöme och relevans i komplexitet och förändring 17/9

Vi är vana vid att “vara professionell” innefattar att ha ordning och kontroll, samtidigt som dagens samhälle ökar kraven på att agera i svåröverskådliga, komplexa förändringar.

Tre tips för att balansera i komplexitet:

– Ofta används ordet “komplex” lite vårdslöst. Håll i minnet skillnaden mellan komplicerad och komplex: Komplicerade system är ordnade, som en bil. En expert kan montera isär och ihop den med rätt delar. Komplexa system är öppna och icke-linjära, som trafiken. Där är du medtrafikant i ett flöde. 

– Komplexa system består av ett stort antal element och samspelet är avgörande för helheten. Att tolka omgivningen och anpassa sig. Det som fungerade i en situation är inte nödvändigtvis receptet för framgång i ett annat sammanhang. Däremot kan vi ta ut riktning och sätta ramarna. Det finns styrande begränsningar och det finns möjliggörande ramar.

– I komplexa system eftersträvas att vi drar åt samma håll (koherens) men inte som i Följa John. I trafiken bör du följa trafikregler, men förväntas samtidigt anpassa körningen efter förutsättningarna. Det är färre olyckor i rondeller än i korsningar med trafiksignaler. Hur applicerar du den kunskapen i ditt arbete?

Vill du veta mer och träna i grupp: Välkommen till ett halvdagsseminarium den 17/9 på Studio i Malmö. Anmäl dig på länken eller hör av dig till mig om du har frågor och funderingar.

Wayfinding, omdöme och relevans i komplexitet och ständig förändring