ComplexityConferenceStrategy

Levande strategi med Dave Snowden, Malmö 25/1

Publicerad

Finns det utrymme för strategiskt tänkande i vardagen när världen präglas av omvälvningar och hög förändringstakt? Vad innebär det att leda i komplexitet? Vilka är genvägarna till att balansera en stadig kurs som ger resultat med lyhördhet och anpassning? Detta seminarium fokuserar på några centrala paradoxer och principer i modernt ledarskap tillsammans med Dave Snowden, en av de ledande rösterna inom tillämpad komplexitet (ComplexAdaptive Systems):

Tydlighet & Utforskande

Kort sikt & Lång sikt

Styrning & Möjliggörande

Vi kommer att ta upp hur du hjälper din verksamhet i övergången från

… Samordning till Koherens

… Planering till Situationsanpassning

… Design thinking till Design scaffolding 

Seminariet vänder sig till ledare, förändringsledare och alla vars arbete innefattar strategiskt ledarskap. Du får möjlighet att ställa dina klurigaste frågor till Dave Snowden, som är känd för att inte stå svarslös.

Under 2018 gjorde han uppskattade föreläsningar på Agile People i Stockholm och Offentliga Rummet i Göteborg. Nu får du chansen att träffa honom i Malmö!

Fredag 25 Januari Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

Pris: 925 kr (SEK exkl moms)

Anmäl dig till anna@ambiwise.se  0708-7639 78.

Du kan också anmäla dig och betala via Eventbrite.

Agenda

13.40 –              Välkommen

14.00 – 16.00   Seminarium med Dave Snowden

16.00 – 16.30   Sensemaking session med möjlighet att ställa frågor

16.30 – 17.30   Mingel, öl, snacks.

Dave  Snowden is the world-renowned founder and Chief Scientific Officer of Cognitive Edge and the founder and Director of the Centre for Applied Complexity at the University of Wales. His work is international in nature and covers government and industry looking at complex issues relating to strategy, organisational decision making and decision making. He previously worked for IBM where he was a Director of the Institution for Knowledge Management and founded the Cynefin Centre. He is also the main designer of the SenseMaker® software suite, deployed in both Government and Industry to handle issues of impact measurement, customer/ employee insight, narrative-based knowledge management, strategic foresight and risk management. Read his article in HBR A Leader’s Framework for Decision Making.

Arrangör: Anna Lundbergh, grundare av Ambiwise, stödjer ledare och deras team med organisation och levande strategi i komplexitet, själv-organisering och sensemaking. Anna har 20 års erfarenhet av att arbeta med strategisk förändring i varierande verksamheter och roller från Bokus till E.ON, OECD, Statskontoret och offentlig sektor.