Reinventing organizations – Ett år med Teal for teal Malmö

[:sv]

Teal for teal Malmö – en hub med fokus på den senaste utvecklingen inom organisation & ledarskap – har fyllt ett år!

Syftet med Teal for teal är dels att sprida inspiration kring teal och dess arbetsformer: självorganisering, holacracy, sociokrati, framväxande syfte. Dels att vara en plattform för ledare, coacher, chefter, konsulter och intresserade att komma i kontakt med varandra och utbyta kunskap, erfarenheter och idéer.

Tanken på att starta ett nätverk hade jag haft en längre tid, och den dök upp igen då jag läste boken Reinventing Organizations. Den tändande gnistan blev en ledarskapskurs i Nederländerna. Där träffade jag Philippine Linn, initiativtagare till den första Teal for teal-communityn (i Schweiz), och andra personer från nätverket som snabbt fått global spridning. Det kändes som ett bra sammanhang och så föddes Teal for teal Malmö.

För mig är det avgörande att Teal for teal är en plattform där ändamålsenlighet för verksamheten är viktigare än att dogmatiskt följa en trend. Sense and respond: att lyssna in, pröva, lära och utveckla(s).

Tydliga mötesprinciper underlättar för nya deltagare att finna sig tillrätta. Att agera i enlighet med syftet och principerna är viktigt. Inte bara ”prata om” utan även tillämpa. Nätverksträffarna börjar med allas check-in och avslutas med check-ut. Ingen är passiv åhörare, alla är aktiva deltagare.

Samskapande är centralt. Vi eftersträvar ett aktivt och givande utbyte mellan personer från olika verksamheter som delar intresset för att skapa välmående och framgångsrika organisationer. Bilden kommer från vår senaste träff i Malmö: Teal – att skapa kreativa organisationer. Grafisk facilitator Helene Stalin Åkesson gjorde ett proffsigt nedtecknande från gruppdiskussionerna, varmt tack Helene!

Om du är intresserad av att höra mer om teal eller utveckling av organisation & ledarskap så är du välkommen att kontakta mig! Anna Lundbergh 0708-76 39 78

 [:en]

Teal for teal Malmö – en hub med fokus på den senaste utvecklingen inom organisation & ledarskap – har fyllt ett år!

Syftet med Teal for teal är dels att sprida inspiration kring teal och dess arbetsformer: självorganisering, holacracy, sociokrati, framväxande syfte. Dels att vara en plattform för ledare, coacher, chefter, konsulter och intresserade att komma i kontakt med varandra och utbyta kunskap, erfarenheter och idéer.

Tanken på att starta ett nätverk hade jag haft en längre tid, och den dök upp igen då jag läste boken Reinventing Organizations. Den tändande gnistan blev en ledarskapskurs i Nederländerna. Där träffade jag Philippine Linn, initiativtagare till den första Teal for teal-communityn (i Schweiz), och andra personer från nätverket som snabbt fått global spridning. Det kändes som ett bra sammanhang och så föddes Teal for teal Malmö.

För mig är det avgörande att Teal for teal är en plattform där ändamålsenlighet för verksamheten är viktigare än att dogmatiskt följa en trend. Sense and respond: att lyssna in, pröva, lära och utveckla(s).

Tydliga mötesprinciper underlättar för nya deltagare att finna sig tillrätta. Att agera i enlighet med syftet och principerna är viktigt. Inte bara ”prata om” utan även tillämpa. Nätverksträffarna börjar med allas check-in och avslutas med check-ut. Ingen är passiv åhörare, alla är aktiva deltagare.

Samskapande är centralt. Vi eftersträvar ett aktivt och givande utbyte mellan personer från olika verksamheter som delar intresset för att skapa välmående och framgångsrika organisationer. Bilden kommer från vår senaste träff i Malmö: Teal – att skapa kreativa organisationer. Grafisk facilitator Helene Stalin Åkesson gjorde ett proffsigt nedtecknande från gruppdiskussionerna, varmt tack Helene!

Om du är intresserad av att höra mer om teal eller utveckling av organisation & ledarskap så är du välkommen att kontakta mig! Anna Lundbergh 0708-76 39 78[:]