U.Lab: Transforming Business, Society and Self

ulab-overview

För att kunna inspirera andra i förändringsprocesser så behöver jag givetvis själv fylla på i grytan med inspiration, kunskap och tekniker. Under hösten deltar jag i en kurs på MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston) med fokus på theory U som är ett ramverk inom förändringsledning med ett holistiskt perspektiv. U.Lab: Transforming Business, Society and Self heter kursen och leds av Otto Scharmer, lektor vid MIT, men har även gästföreläsare såsom den tongivande organisationsteoretikern Peter Senge. Det är dock inte en teoretisk kurs utan aktions- och upplevelsebaserad. Med 45.000 registrerade deltagare i 182 länder har det vuxit fram självorganiserande grupper (hubbar) runtom i världen. Lokalt i Malmö har vi en engagerad grupp som träffas varje vecka; det är otroligt inspirerande, givande och roligt!