Lite mer om trender…

Igår skrev jag om internettrender 2013 utifrån senaste lunchen med Social Media Club. Bra diskussion där men det finns såklart mer att säga. Framväxten av nischade communities är intressant. Det sägs att 2013 blir podcastens år. För mig var det 2009 men trender är långsamma.

Trend: A general direction in which something is developing or changing.

Kairos Future, som jag arbetat för bland annat med Morgondagens reklammarknad och Ridderheimsrapporten, menar att en trend bör uppfylla följande krav:

  • Den måste ta sig uttryck i observerbara förändringar, vilket utesluter “trender som skall komma”.
  • Det måste vara en förändring som går att beskriva.
  • Förändringen måste ha en viss kraft och uthållighet. Vi ska ha anledning att tro att den kommer att fortsätta ytterligare en tid.

Som komplement tittar de på fenomen, företeelser som är i sin linda och som ännu inte utvecklats till en trend. Det kan vara trender i subkulturer, på experimentstadiet, som inte fått någon större spridning än. Mitt eget experiment just nu är att jag hoppat på #blogg100, Fredrik Wass utmaning om att blogga varje dag i 100 dagar…