Internettrender 2013

Fredag lunch spenderade jag med Social Media Club på Media Evolution City där temat för dagen var Internettrender 2013. Talade gjorde Kristin Heinonen, hennes lilla 1-åring som stod för flipp eller flopp-ljuden (Teletubbies=sustained success), Jocke Jardenberg samt ett stort antal deltagare.

Trender som togs upp var: Lifelogging, Quantified self, Internet of things, “Allt blir data”, ROI, Mobilitet, Content marketing, Bild & video. Jag noterade att några de största buzzworden för ett par år sedan såsom Location Based Services och Augmented Reality inte förekom alls och Gamification nämndes bara en gång i förbigående. Nu ska man såklart inte övertolka detta när det gäller en timmes diskussion. I samtalet uppehöll vi oss en god stund kring företagens utmaningar: att de måste mobilanpassa sina satsningar i alla led samt tänka digitala tjänster som förenklar tillvaron och kapar mellanled från tanke till handling (jfr Spotify). Företagen behöver släppa den tradionella uppfattningen om marknadsföring och i högre grad förstå och inleda konversationer (jfr Curators of Sweden). Det har pratats i flera år om att one-to-many-eran är över men nu börjar social marknadskommunikation bli mer etablerat.

“2013 är utvärderingarnas år. Det man gjort ska hårdgranskas.” /Brit Staktston, JMW

ROI är ständigt aktuellt och alltid extra uppmärksammat i sämre konjunkturer. Jag arbetade med conversion rates, funnels och kampanjuppföljningar på Mediacom Digital redan vid millenieskiftet, men nu har området mognat och man knyter in den digitala marknadsföringen i företagens övergripande nyckeltal, precis som Deeped påtalar i Hans Kullins sammanställning över Internettrender 2013.