Strategi

Jag får frågor om strategi. Är strategiarbete flummigt, prat utan verklighetsförankring? Små företag kanske kör på utan någon formulerad strategi. Större organisationer tenderar att lägga mycket kraft åt strategi men det är inte alltid som de kopplar på genomförandet i anslutning. Det är kanske det som gör att de anställda tappar tron på den. Man tenderar att fokusera på strategins innehåll och missar processen. Strategi kommer från orden stratos (armé) och agein (leda). Det handlar om att bestämma sig för hur man ska nå sina mål, inte mycket svårare än så. Vem är kunden? Vilket värde tillför vi kunden? Vad behövs för att kunna leverera det värdet?

“In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell.”

/ Jack Welch