Agile projektledning

Boken Agile – konsten att slutföra projekt är en handledning för den som vill arbeta agilt, dvs leverera användbara delresultat med hög frekvens, i sina projekt. Jämfört med att sikta in sig på ett slutresultat många månader fram i tiden och riskera att man halkar efter tidplan och/eller skjuter snett i förhållande till mål/behov/förutsättningar. De närbesläktade metoderna Scrum och Agile kommer från IT-projekt och utveckling och det är här författarens ambition ge en guide till projektledare i andra branscher och miljöer. Agile lämpar sig dock inte för projekt av typen offentlig upphandling och när det föreligger fasta, detaljerade avtal som förhindrar flexibilitet.

Några grundprinciper inom agil projektledning är:

– Börja med det som ger mest nytta.

– Välkomna förändringar snarare än att hålla fast vid en rigid plan

– Täta avstämningar ger klarhet i var man befinner sig

Då planen inte stämmer med verkligheten justerar man alltid parametern resultat, dvs minskar omfattningen istället för att tillsätta mer resurser (tid, pengar, personer). Etapper ska vara korta och leveranserna täta. Time-boxing innebär att man utför en aktivitet inom en viss utsatt tid. Hinner man inte med det där allra sista så förlänger man inte tiden, utan sparar den detaljen till nästa etapp.

Inför varje etapp detaljerar vi vilke krav eller mål vi tillgodoser, inte vilka aktiviteter vi genomför.

Boken tar upp hur man organiserar sitt projekt: gör förstudie, planerar, hur själva genomförandet går till och slutligen överlämning. Det finns flera övningar. Personligen hoppar jag över dem, men de fyller ändå en funktion genom att ge konkreta exempel på genomförande. Längst bak i boken finns en del mallar och checklistor, t ex checklista för projektbeställaren och mall för rollbeskrivning.

Det är en bra och tydlig bok som jag upplever att många projektledare kan ha glädje av för att nå ökad tydlighet, säkerställa att man gör rätt saker och för att hålla ett jämnt tempo av leveranser.