[:sv]Var i förändringskurvan befinner du dig?[:en]Where are you on the change curve?[:]

[:sv]Tänk en situation där man är mer eller mindre tillfreds med sakernas tillstånd. Man har hittat rutiner som funkar i vardagen. Så kommer en nyhet som innebär förändring. Kanske slår du bort den som oviktig. (“Det finns något nytt virus, men det är i Kina och kommer nog inte hit.“) Så småningom blir det tydligare att förändring är ett faktum men du vet ännu inte vad det kommer att innebära. (“Nu har WHO sagt att det är en pandemi. Vad innebär det? Vad innebär det för mig?“) Den tredje fasen är förvirring. Eftersom det är ett kaotiskt och i högsta grad oangenämt tillstånd, är det inte ovanligt att backa tillbaka in i förnekelse för att undvika detta kaos. (“Det här viruset är nog borta om någon månad och sedan blir allt normalt igen.“) Men att fastna i en loop mellan förnekelse och förvirring förlänger plågorna och minskar möjligheterna till att hitta en väg framåt. Det är alltså önskvärt att ta sig igenom dessa stadier och ut på andra sidan på kortare tid. När du väl har tagit dig ur förvirring så kommer en fas av inspiration; du ser nya möjligheter och får kreativ energi. Men det tar också mycket energi! Optimalt brukar sägas vara en kombination, en loop mellan inspiration och nöjdhet och det finns säkert många olika personliga preferenser om fördelningen däremellan.

Var i förändringskurvan befinner du dig just nu?

För att komma vidare ur förnekelse kan det  vara bra att ställa klargörande frågor och att våga prata om vad som händer. Kanske också att prata med personer från olika håll som har andra perspektiv.

I det förvirrade stadiet är det bra att påminna sig om att det faktiskt är  övergående och att det kommer att bli bättre, det finns ljus i tunneln. Det kan vara bra att få hjälp med att sortera i tankar och känslor.

I nyorientering så ser du möjligheter och är nyfiken, energisk och orädd. Men du kan behöva prioritera och säkerställa att du har tid också för genomförande.

Läs mer:

Artikel: Is the change curve a myth? (Oxford Review) (Spoiler: “The change curve, on the basis of the research evidence, does exist and is a real phenomenon.”)

Bok: Förändringens fyra rum, Claes Janssen

[:en]Imagine a situation where you are more or less content. You have your routines. And then comes information that means change, Maybe you reject it. Think it’s irrelevant, or don’t even notice. (“There is a new virus but it’s in China, it won’t come here.”) Eventually it stands clear that a change is a fact but less clear what the implications will be. (They call it a pandemic. What does that mean? What impact will it have on my life?) The third phase is confusion. Since it’s a chaotic state it is a common reaction to back into rejection. But to get stuck in a loop between rejection and confusion is far from ideal. It’s painful at puts you at risk of depression and passivity. Rather, it’s better to push through these phases and get to re-orientation, a phase of inspiration, curiosity and creative energy. That takes energy as well and optimal is to find a balance of contentment and inspiration that works for you. 

In what state are you at the moment? 

In order to move past rejection: ask clarifying question and discuss what’s going on, preferably with someone that can help you get another perspective. 

When in confusion, it’s useful to remind yourself that it’s a passing state, things will get better. Get some help to sort in thoughts and emotions.  

Re-orientation means that you can see possibilities and you are more courageous, driven by curiosity. Don’t forget to prioritise and make sure also to develop the ideas and to implement. 

Read more:

Article: Is the change curve a myth? (Oxford Review) (Spoiler: “The change curve, on the basis of the research evidence, does exist and is a real phenomenon.”)

 [:][:]