Innovation in Mind

I dagarna pågår Innovation in Mind i Lund, för femte året i rad. Syftet är att sätta fokus på innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator som sätter fart på nya samarbeten och konstellationer. Programmet är fullt av ett stort antal korta föreläsningar. Futuristen Ray Hammond skämtade om att han fått 25 minuter för att tala om de kommande 50 åren. “No man nor woman will innovate if they are content. They may be creative, but not innovative”, sa han. Hal B Gregersen från INSEAD slog ett slag för vikten av att ställa bättre frågor och rekommenderade oss att ägna fyra minuter varje dag åt att skriva ned olika frågor kring en viss problemställning. Som vanligt var de personliga mötena under konferensen en stor del av utbytet och jag ser fram emot morgondagen.

IMG_0658

 Carl Schoonover, Portraits of the Mind