Verksamhetsstyrning med BSC

Deltog i ett seminarium med Mikael Bergsten från Ernst&Young om verksamhetsstyrning med fokus på balanserade styrkort (BSC).

The balanced scorecard is a management system (not only a measurement system) that enables organizations to clarify their vision and strategy and translate them into action.

Vi startade med den grundläggande framgångsformeln:$={(K;P;M) dvs Vinst är en funktion av nöjda kunder, bra processer och kompetenta medarbetare. Rätt självklart. Motsvarande ekvation för offentlig sektor ser ut såhär: Nöjd medborgare = {(P;M;E) dvs nöjda medborgare är en funktion av bra processer, kompetenta medarbetare samt vissa restriktioner/direktiv.

VI arbetade med de klassiska perspektiven inom balanserade styrkort (Kund, Processer, Lärande (medarbetare) och Ekonomi) med följande arbetsgång (exempel för en matbutik inom parentesen):

1. Utgå från Visionen (“Vi ger mer än låga matpriser”),
2. Konkretisera den med strategiska mål inom resp perspektiv (Kund:”Vi ger kunden ett matäventyr”),
3. Lista framgångsfaktorerna för att nå de strategiska målen (“Att erbjuda högkvalitativa demos”),
4. Bestäm nyckeltal (“Antal demos per månad”) och
5. Målsätt dem (“7st/mån”).

Det var en bra genomgång och repetition som visade att man kan få en bra översikt på bara några timmar. Det finns såklart kritik mot balanced scorecard men vi diskuterade inte svårigheterna i genomförandet närmre. Min inställning är att management handlar om att ha en verktygslåda och kunskap om när de olika verktygen kan komma till användning.