Teal

FULLBOKAT! Reinventing Organizations 18/1

Torsdag 18/1 är det första träffen för 2018 i nätverket Teal for teal Malmö:

http://www.foocafe.org/malmoe/events/1668-reinventing-organizations-open-space