Teal

Pröva nya organisationsformer

Vad kan du lära av nya organisationsformer så som holacracy? Vad kan du göra för att framtidssäkra ditt arbete? På torsdag 16/11 kl 17.30 kommer Magnus Christensson (fd VD) att dela med sig av sina erfarenheter från två års arbete med holacracy som organisationsform i företaget SocialSquare. Ta chansen att lära av Magnus, det blir även möjlighet att ställa frågor. Detta är ett event i nätverket Teal for teal Malmö, Foo Café, Media Evolution city. Välkommen! Anmäl dig här

En organisation är en struktur för att arbeta tillsammans. För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt bör organisationen vara anpassad till de förutsättningar som den verkar i. En mer föränderlig och mindre stabil värld gör att många verksamheter söker sig till mer flexibla organisationsmodeller. En sådan modell är Holacracy, som införts i många yngre företag. I korthet innebär Holacracy ett distribuerat ledarskap där beslutsfattande flyttas så nära arbetsuppgiften som möjligt. Arbetsuppgifter ligger i roller, inte personer eller arbetsbeskrivningar.

En av de styrkor som jag uppskattar med Holacracy är hanteringen av ”tensions”, det vill säga när det uppstår krockar och otydligheter exempelvis kring ansvarsgränser och mandat, saker som faller mellan stolar eller helt enkelt ineffektiva processer så tar man upp detta i styrningsmöten och skapar ökad klarhet och ständiga förbättringar. Något som jag var tveksam till när jag läste Brian Robertsons bok Holacracy var att han betonar att man bör införa det helt och fullt, utan undantag, som ett operativsystem för företaget. Det fungerar för små och relativt unga företag som kan införa holacracy när de växer sig större, upp till medelstora. Utifrån mina erfarenheter av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändring i olika slags verksamheter, så tror jag att etablerade organisationer behöver göra anpassningar snarare än att skifta organisationsform. Det är också min uppfattning att mindset och kultur är avgörande. Struktur är bara struktur, den behöver hänga ihop med strategi och kultur för att få full effekt. Ledarskap är ingen stapelvara. Det viktiga är att vi är öppna för att utforska och pröva nya modeller för att hitta bättre lösningar och organisationsformer som matchar de utmaningar vi ställs inför.

Hör gärna av dig om du har behov av förändring i din organisation!

Anna Lundbergh 0708-76 39 78

PS. Vill du veta mer om Holacracy så rekommenderar jag:

Google talk med Brian Robertson

“Beyond the Holacracy Hype”, HBR

 

Denna artikel publicerades först på LinkedIn.