Open Data: Från byråkrati till innovation

Det finns fortfarande outnyttjade möjligheter i de stora datamängderna i offentlig sektor trots att öppna offentliga data har fått ökande uppmärksamhet alltsedan EU-direktivet 2003 om vidareutnyttjande av offentlig sektors information (PSI). Tillgängliggörande av data handlar inte bara om teknik utan minst lika mycket om organisation och rena verksamhetsfrågor (inte minst juridik). Idag publicerade Sydsvenska Industri- och Handelskammaren rapporten Från byråkrati till innovation om öppen data och Joakim Lundblad presenterade den på ett välbesökt lunchseminarium. Rapporten – som tagits fram i samverkan med Media Evolution, BTH och Lunds universitet – är en lättillgänglig introduktion till att arbeta med öppna offentliga data. Den tar upp möjligheter och utmaningar och ger en kortfattad handledning. Du hittar rapporten här. Det enda som saknades idag var ett par konkreta och inspirerande exempel på tjänster baserade på öppna data. I denna artikel Public Data… at Your Fingertips, Wall Street Journal, finns några amerikanska exempel.

Nu ser vi lite extra fram emot de nya tjänster som kommer att se dagens ljus vid vårens kommande hackathons.

Handelskammaren

 

En reaktion på ”Open Data: Från byråkrati till innovation

Kommentarer är stängda.