Media Evolution – The Conference 24/8-11

I dagarna har jag varit på the Conference arrangerad av Media Evolution i Malmö. Till de absoluta guldkornen hörde en keynote-presentation av Amber Case, cyborg anthropologist. Vi är alla cyborger sedan vi utökat vårt medvetande med små mobiltelefoner som rymmer massor av information, inledde hon. Det faktum att vi är närvarande på olika ställen i olika grad kallade hon “presence light” och hon talade även om “extended self”, tex en twitter-handle som andra kan adressera asynkront. “Social grooming” är det vi gör när vi svarar på våra vänners webbnärvaro, tex genom att “gilla” på Facebook. Avslutningsvis talade Amber Case om framtiden och när hon tog upp Calm Technology kunde jag bara le. Jag skrev nämligen en krönika i Computer Sweden 2002 på temat “livet om 30 år” där huvudtanken var just att tekniken bara finns, seamless, och att man inte behöver vara ingenjör för att ha och använda den.

“The best technology is invisible.”

Slutligen talade hon om faran med att det är så lätt att konsumera information men våra hjärnor saknar spärr mot överkonsumtion av information. En dansk bloggpost om Amber Cases keynote finns här.